Vem kan jag egentligen lita på? Det är en fråga som många privatpersoner och företagskunder ställer sig när de ska hitta rätt försäkringsskydd eller pensionslösningar.

– Vi verkar i en förtroendebransch där vi ska skapa trygghet för våra kunder. För att bli en duktig rådgivare som kunderna återkommer till behöver du både ha koll på omvärlden och kunna förklara något som är komplext på ett begripligt sätt. För att lyckas behövs en regelbunden påfyllning av kunskap.

Det menar Niclas Berthilsson som tillsammans med Helena Palmgren nu kommer verka som lärare i IFU:s flaggskeppsutbildning Diplomerad Livförsäkringsrådgivare. Som tidigare programdeltagare har de själva haft stor nytta av utbildningen i sina respektive yrkeskarriärer.

– Vår ambition är att programmet ska bidra med praktisk tillämpning som kan underlätta för rådgivaren att aktivt verka för en långsiktigt sund vidareutveckling och rådgivning som möter kundens verkliga behov, säger Helena. Det handlar dels om att kunna erbjuda relevanta produkter som är av högsta kvalité den dag de säljs, dels om transparens, begriplighet och ständig anpassningsbarhet.

Viktigt med sunda och hållbara råd

Med lång erfarenhet från finans- och försäkringsbranschen passar Helena och Niclas perfekt för det nya uppdraget på IFU. Helena som bland annat varit vd på Nordnet Pension och Brummer Life, driver idag ett konsultbolag där hon hjälper svenska företag och utvalda branschaktörer att vidareutveckla sina pensionserbjudanden.

– Jag ser fram emot samtalen och vill särskilt lyfta in kundens perspektiv och vikten av hållbara kundrelationer, säger hon. Pension är en stor fråga, och nyttan vi kan göra för de många och de långa pengarna är enorm! Jag hoppas kunna bidra med en moderniserad bild av vår svenska pensionsmarknad.

Med erfarenhet från bland annat Alecta och minPension, delar Niclas med sig av värdefull kunskap om tjänstepensioner och prognosverktyg.

– Jag ser mycket fram emot att träffa deltagarna. I utbildningen kommer vi bland annat att titta närmare på minPension som de flesta rådgivare och kunder kommer i kontakt med. Under en labbövning testar vi hur verktyget fungerar i praktiken på realistiska scenarion. Det ger oss också möjlighet till diskussion om lämplig rådgivning i dessa fall.

Hur vill ni vidareutveckla programmet?

– Vår del av programmet blir mer praktisk inriktat där vi lägger stort fokus på att bygga relevanta case som deltagarna får öva på, säger Niclas. Min erfarenhet är att det blir många intressanta diskussioner när personer från olika delar av branschen möts och lär av varandra.

Han får medhåll från Helena som tillägger att det idag ropas efter kunniga och värderingsstyrda rådgivare som kan och vågar bana ny väg till förmån för spararen.

– Tillsammans hoppas jag att vi kan inspirera och inspireras av hur mycket potential vi har att bygga vidare på och vilken nytta vi kan göra för andra och samhället i stort, säger hon.

Niclas poängterar att utbildningen inte är en quick fix, utan kräver en hel del arbete och engagemang. Som belöning får deltagarna en gedigen kunskapsplatta att stå på.

– Det här är en bransch under påtaglig utveckling där jag lär mig något nytt varje dag! Att fylla på med kunskap är en investering både för dig som rådgivare, men också för branschen, kunderna och vår omvärld, avslutar Niclas.

Relaterade program

Kontakta mig

Maria Enger

Specialized Client Director

Tel: +46 8 586 17 545

maria.enger@exedsse.se