För dig som arbetar med förmedling/försäljning och underwriting inom LIV och SAK försäkring, och omfattas av Lag om försäkringsdistribution och Finansinspektionens föreskrifter, erbjuder vi ett fullständigt utbildningskoncept där både kunskapsuppdateringar och tester ingår.

Erbjudandet utgår från våra IFU diplom, som har en lång tradition och sätter standarden för nivå och inriktning inom försäkringsbranschen. Ett diplom eller certifikat från IFU är ett bevis på att du genomgått en gedigen försäkringsutbildning.

För din fortbildning eller ditt behov av löpande verifiering av kunskapsutveckling, finns både onlineutbildningar och salsutbildningar.

Bland onlineutbildningarna finns till exempel årliga kunskapsuppdateringar och en ”miniakademi” motsvarande 15 timmars årlig utbildning. Vi erbjuder även salsutbildningar motsvarande kraven på årlig fortbildning. Innehållet uppdateras varje år och är helt fokuserat på utveckla dina kunskaper som försäkringsdistributör.

Utbildningar och tester – SAK / LIV

Diplomutbildningar
Diplomutbildningen ger dig all kunskap du behöver för att ge etisk, pedagogisk och professionell rådgivning och på så sätt skapa rätt försäkringsskydd genom olika kombinerande försäkringsprodukter för kunderna.

Onlineutbildningar och Årlig kunskapsuppdatering (ÅKU)
Onlineutbildning tillika kunskapsuppdatering, med fokus på de viktigaste baskunskaperna och eventuella nyheter. ÅKUn avslutas med ett kunskapstest enligt FFFS.

15-timmars akademin
15 timmars akademin är en helt onlinebaserad fortbildnings- och fördjupningsutbildning inom olika områden som direkt fördjupar försäkringsdistributörernas ämneskunskaper i syftet att utvecklas och löpande förbättras i yrkesrollen. Ämnena tas fram och presenteras på ett pedagogiskt och fördjupande sätt och revideras varje år.

Försäkringsdistribution
Onlineutbildning motsvarande kunskaper i lagar, förordningar och föreskrifter enligt Lag om försäkringsdistribution (LFD) och närliggande regler. Utbildningen avslutas med ett kunskapstest.

Övriga utbildningar som utvecklar distributörsrollen
Utöver den onlinebaserade 15 timmars akademin erbjuder IFU även salsutbildningar motsvarande kraven på årlig fortbildning om 15 timmar.

Ladda ned mer information om vårt utbildningserbjudande för försäkringsdistributörer:

Så här går utbildningarna till

Utbildningarna är uppbyggda enligt konceptet ”blended learning” – en varierande pedagogik som tillgodoser olika lärstilar. Alla deltagare följer sin egen studieplan och kan anpassa sin studietakt efter eget tycke och smak.

SAK och LIV diplomen genomförs huvudsakligen genom fysiska träffar som kombineras med vissa förberedande onlinemoment, där vi löpande också testar deltagarnas kunskapsnivå genom ”tentor”. Diplomutbildningarna avslutas alltid med en tillämpningsdag samt ett större sluttest som omfattar hela diplomet. ÅKU och Onlineutbildningarna genomförs online med interaktiva inslag.

Företagsanpassning

Utbildningarna genomförs alltid i öppen regi men passar även mycket bra i anpassad form för större grupper eller hela företag. Alla ÅKU moment och Onlineutbildningar kan liknas vid ”prenumerationstjänster” som helt eller delvis kan anpassas till det egna företagets verksamhet. Något som kan bli både pedagogiskt och prismässigt fördelaktigt. I vissa fall kan vi också testa era interna regler och produkter. Kontakta oss gärna för mer information. 

Samarbeten och certifieringar

Vi har några av branschens mest meriterade experter i vårt lärarnätverk och den absolut längsta erfarenheten av utbildning inom försäkringsområdet i Sverige. Vi har två standardsättande nivåsäkrande varumärken i ryggen som garanterar vårt oberoende och vår kvalitet; IFU och Handelshögskolan i Stockholm. Våra sluttestest granskas även av en oberoende certifieringskommitté och uppdateras löpande.

Kontakta mig

Marcus Feldt

Specialized Client Director

Tel: +46 8 586 175 13

marcus.feldt@exedsse.se

Kontakta mig

Maria Enger

Specialized Client Director

Tel: +46 8 586 17 545

maria.enger@exedsse.se