IFU Diplomen utgör fortsatt grunden i det nya erbjudandet där alla våra utbildningar avseende förmedling/försäljning av liv- och sakförsäkring uppdaterats i enlighet med LFD. Dessutom erbjuder vi en rad nya onlineutbildningar och tester som krävs enligt den nya lagen.

Utbildningar och tester

Försäkringsdistribution med bastest
IFU erbjuder onlineutbildning motsvarande kunskaper i lagar, förordningar och föreskrifter som lanseras med anledning av Lagen om försäkringsdistribution och närliggande regler. Den nya utbildningen ”Försäkringsdistribution” (med bastest) ersätter och kompletterar gamla ”Förmedlarrollen”.

Grund LIV och Grund SAK
IFU erbjuder interaktiva varianter av diplomen och introduktionsutbildningar i LIV- och SAK-försäkring, vilka syftar till att ge deltagarna initiala kunskaper för att kunna verka som försäkringsdistributörer enligt de kunskapskrav som följer försäkringsprodukternas omfattning.

Kunskapstest LIV och Kunskapstest SAK
Kunskapstesterna är avsedda att säkerställa att medarbetare har den kunskap som krävs enligt FFFS 2018:10 4 kap 4-6§, eller utgöra underlag till handlingsplan för att sådan kunskap ska uppnås. Kunskapstesterna utgår från IFUs ramverk för SAK- och LIV-diplomen 2019.

15 timmars akademin
Inom begreppet “15 timmars akademin” erbjuds utbildning och tester (ÅKUer) som motsvarar kravet om årlig fortbildning enligt 4 kap 11§. Aktuella ämnen presenteras på ett fördjupande sätt och underhålls och revideras av några av våra mest seniora föreläsare.

Så här går utbildningarna till

Alla nya utbildningsmoment och tester är av interaktiv karaktär och produceras i Handelshögskolans lokaler för live learning. I huvudsak består de av filmade föreläsningsmoment med stödjande animationer och kursmaterial, där varje deltagare följer sin egen studieplan i sin egen studietakt.

Företagsanpassning

Många av utbildningarna passar bra för större grupper eller hela företag. Vi diskuterar därför gärna helhetslösningar för utbildning och tester av ert företags personal, vilket också har prismässiga fördelar. IFU:s koncept är dynamiskt och kan enkelt kompletteras med ert företags interna koncept. I vissa fall kan vi också testa era interna regler och produkter, men vi validerar inga tester som är producerade utanför IFU.

Samarbeten och certifieringar

Vi har några av branschens mest meriterade experter i vårt lärarnätverk och den absolut längsta erfarenheten av utbildning inom försäkringsområdet i Sverige. Vi har tre standardsättande nivåsäkrande varumärken i ryggen som garanterar vårt oberoende och vår kvalitet; IFU, Handelshögskolan och EFICERT. IFU är nämligen den enda utbildningsinstitution i Sverige som är – och får vara – med i det europeiska samarbetet för försäkringsskolor.

Marcus Feldt – SSE Executive Education

Kontakta mig

Marcus Feldt

Specialized Client Director

Tel: +46 8 586 175 13

marcus.feldt@exedsse.se

Kontakta mig

Annmari Hägg Håkansta

Specialized Client Director

Tel: +46 8 586 175 18

Annmari.hakansta@exedsse.se