Fakturering

Utbildningsavgiften faktureras i förskott. Avgiften ska vara IFU/SSE Executive Education tillhanda mot faktura med 30 dagar betalningsvillkor. Vid anmälan senare än tio veckor före utbildningsstart gäller att betalning skall ske omgående och senast dagen före utbildningsstarten. Mervärdesskatt tillkommer på angivna utbildningsavgifter.

Av- och ombokning

Anmälan är bindande. Vid eventuellt förhinder att delta i utbildning skall detta omgående skriftligen meddelas oss. Vid av- eller ombokning mellan åtta och fyra veckor före utbildningsstart debiteras 50 % av programavgiften. Vid av- och ombokning senare än fyra veckor före starten sker ingen återbetalning. Vid sjukdom kan ombokning ske mot uppvisande av läkarintyg. Deltagarens organisation har rätt att nyttja den bokade platsen för annan person efter samråd med IFU/SSE Executive Education.

Resor och logi

Kostnader för resor och logi ingår ej i programavgiften. IFU/SSE Executive Education bokar logi för deltagaren då programmet sker på internat. Deltagare ansvarar själv för avbokning enligt kursgårdens/hotellets regler samt för eventuella kostnader vid avbokning. Övrigt. För giltig anmälan krävs att eventuella antagningskrav för programmet är uppfyllda. IFU/SSE Executive Education förbehåller sig rätten att ställa in ett program varvid erlagda programavgifter återbetalas. Ersättning därutöver utbetalas ej.