Att ny kunskap snabbt förankras i det dagliga arbetet är en viktig pusselbit för både lärande och förändring. En effektiv och enkel metod för att uppnå det, är att löpande diskutera dina lärdomar med nyckelpersoner i ditt nätverk. Här kommer 3 tips på personer som kan ge dig viktiga perspektiv:

1. Din chef diskutera behov och mål
Klargör vilka behov och mål som är speciellt viktiga för organisationen. Vad förväntas av dig efter utbildningen? Med tydlighet om förväntningar kan du direkt applicera dina lärdomar för att bidra till organisationens framgång.

2. En erfaren kollega eller annan intern expert – diskutera konkreta utmaningar
Vilka utmaningar ser dina erfarna kollegor, eller vilka missförstånd och speciella frågor möter de ofta inom utbildningens ämnesområde? Diskutera dina nya lärdomar från utbildningen. Det bör bli ett givande samtal för alla parter; du får en tydlig bild av hur kunskapen kan komma till användning hos er och ofta kan du tillföra ny kunskap även till erfarna kollegor.

3. En kund eller samarbetsparter – diskutera dennes syn och utmaningar kopplat till området
Ett ofta mycket givande samtal för båda parter. Det kan både stärka er relation och öka din förståelse för hur din utbildning kan komma till nytta i praktiken.


Mer läsning:

Kontakta mig

Maria Enger

Specialized Client Director

Tel: +46 8 586 17 545

maria.enger@exedsse.se