Sedan starten 1952 har utbildningskvalitet varit ett signum för IFU. Som en extra kvalitetssäkring på utbildningens nivå och relevans tar vi in en fristående kommitté som granskar frågorna som våra duktiga ämneslärare tar fram. Kommittén består av fyra ledamöter som tillsammans har en gedigen och bred erfarenhet av branschen, samt två ledamöter från IFU. Arbetet är en viktig kugge i bidragandet till att utbildningen håller hög kvalitet och att säkerställa att produkter och rådgivning följer kundernas behov.

”För mig är kunskaper och erfarenheter något jag gärna delar med mig av”, säger Charlotta Carlberg, vd på Folksams tjänstepension, som har en lång erfarenhet från olika delar av branschen på ledande positioner. ”Försäkring är många gånger livsviktigt för kunderna och att rådgivare har korrekta och uppdaterade kunskaper är en viktig fråga för mig. Att få vara en del av detta arbete är både spännande och viktigt.”

Ledamoten Emelie Ekholm är inne på samma spår. I rollen som Risk Manager på fordonteknikbolaget Veoneer ansvarar hon bland annat för att utveckla ett effektivt ramverk för företagets riskhantering och att säkerställa relevant försäkringsskydd.

”Att utbildningen håller hög kvalitet är viktigt för både försäkringsmarknaden som helhet men även för oss som individer i branschen. Om jag kan vara med och bidra till kvalitetsarbetet, är det något som inte bara är intressant och roligt, utan känns samtidigt väldigt bra”, säger hon.

Rådgivare behöver djup kunskap

För att deltagarna ska få med sig ny relevant kunskap arbetar IFU ständigt med att utveckla och förbättra utbildningen. Att tentamensfrågorna är rätt utformade, menar Charlotta Carlberg, har stor betydelse för utbildningens relevans.

”Rådgivare behöver inte ha alla små detaljer i huvudet, men de måste ha djup kunskap och det är en balansgång. Om frågorna är onödigt detaljerade eller krångligt formulerade blir testen snarare en fråga om ordförståelse istället för kunskapskontroll. Där är vi med och bidrar till att balansera frågorna.”

Bidra utifrån ett praktiskt perspektiv

En förändrad spelplan för försäkringsbranschen ställer extra höga krav på påfyllning av ny kunskap. Just möjligheten att få använda sin mångåriga erfarenhet som gynnar försäkringsbranschen i stort fick Anki Hosenfeld, chief underwriter på Svedea, att tacka ja till uppdraget.

”Vi verkar i en bransch som ständigt är ”på tårna” för att kunna möta förändringarna i kundernas behov. Det kan till exempel vara nya typer av bemanningstjänster i gig-ekonomin eller verksamheter inom förnybar energi där det gäller att hålla koll på eventuella standardavtal och krav som ställs för att säkerställa att kunden får rätt försäkring. Som underwriter är det här något jag förhåller mig till på daglig basis och där kan jag bidra utifrån ett mer praktiskt perspektiv”, säger hon.

Säkerställer att testerna är adekvata

För att kunna göra ett bra jobb i förhållande till kunden är det viktigt att rådgivare även besitter en viss juridisk kunskap. Det menar Carl-Peter Hellberg som idag är pensionerad jurist och har en lång erfarenhet inom livförsäkringsjuridik på Skandia.

”Som livförsäkringsrådgivare måste du till exempel kunna förklara hur en försäkring hanteras vid äktenskapsskillnad och dödsfall, likaså hur en försäkring hanteras skattemässigt vid premiebetalning och utbetalning”, säger han.

Med lång erfarenhet av läraruppdrag och examinationer på IFU ser Carl-Peter som syfte att säkerställa att testerna håller en adekvat och väl anpassad nivå.

”Att deltagarna utbildas till att kunna föreslå seriösa och väl avvägda försäkringslösningar utifrån kundernas behov är också viktigt för att branschen ska utvecklas mot en hållbar riktning.”

Rätt kompetens viktigt för en hållbar bransch

Enligt Anki Hosenfeld är fortsatt fokus på utbildning en av de viktigaste nycklarna till en sund och hållbar bransch.

”All kompetensutveckling säkerställer att vi i branschen har rätt kunskap för att ge kunderna den relevanta och professionella service de har rätt till. Samtidigt är det viktigt att utbildningens utformning och kvalitet lever upp till de lagkrav som ställs på kunskap och kompetens.”

Emelie Ekholm håller med och tillägger:

”Min uppfattning är att IFU står för bra utbildning och hög kvalitet och att de sätter en stolthet i att vara ledande på just detta. Om vårt arbete i test- och kvalitetskommittén kan hjälpa till att locka unga talanger genom att säkerställa att de får en bra start i sitt yrkesliv är det en extra bonus”, avslutar hon.

Kontakta mig

Maria Enger

Specialized Client Director

Tel: +46 8 586 17 545

maria.enger@exedsse.se

Kontakta mig

Marcus Feldt

Specialized Client Director

Tel: +46 8 586 175 13

marcus.feldt@exedsse.se