Vad är Diplomerad AML-specialist för program? 

– Det är en utbildning för dig som har arbetat med AML-frågor under några år och som vill fördjupa din kunskap inom området. Vi har delat upp det i tre moduler som har olika fokusområden för att täcka in hela området. Förutom att programmet har ett stort antal mycket kompetenta föreläsare kommer du att lära dig mycket genom de gruppövningar som du har med de andra deltagarna som tar med sig sina erfarenheter och utmaningar. AML-området innehåller många dilemman och svårlösliga lagkonflikter. I programmet kommer du att få tillfälle att diskutera detta med andra som är i samma situation som du. Oavsett om du kommer ifrån en verksamhetsutövare, tillsynsmyndighet eller på annat sätt berörs av området kommer du att få tillfälle att bredda dina kunskaper till områden som du inte arbetar med dagligdags.

Hur ser du på behovet av fler specialister inom AML-området?

– Även om alla i en organisation behöver grundkunskaper avseende AML måste det också finnas specialister som kan sätta upp ramverket, svara på extra svåra frågor och vara ett bollplank när det kommer till att lansera nya produkter eller hur högriskkunder ska hanteras. Eftersom utvecklingen inom AML-området är snabb, både vad gäller modus och trender, och lagstiftning, gäller det att det finns specialister som kan hålla sig uppdaterade och sprida kunskapen vidare.

Varför är det viktigt med AML över huvud taget?

– Det har blivit alltmer uppenbart att drivkraften för kriminella är pengar. Genom att förhindra och försvåra deras möjlighet att tvätta pengar kan vi tillsammans göra det krångligare och mindre attraktivt att vara kriminell. Penningtvätt är ett stort samhällsproblem som omsätter enorma summor. Ju bättre vi blir inom området desto mer kan vi komma åt organiserad brottslighet och annan kriminalitet.

Vilka hot finns det om AML-rutiner brister?

– Kriminella söker sig till de områden där ribban är lägst. Det är ett ”svartepetterspel” där den organisation eller den bransch som har sämst kontroller på plats drar till sig kriminella. Se till att det inte är din arbetsplats som är sämst i klassen.


Mer läsning:

Relaterade program

Kontakta mig

Marcus Feldt

Specialized Client Director

Tel: +46 8 586 175 13

marcus.feldt@exedsse.se