Johan Liljehult är tydlig med att de ställer höga krav när det gäller utbildningsleverantör.

– För oss på Åkerbo Härads Brandstodsbolag är det viktigt att utbildningen inte enbart syftar till att uppfylla regulatoriska krav. Vi vill att denna egenskap ska kombineras med yrkesmässig utveckling för varje enskild individ, säger Johan. En annan egenskap vi söker är en historik inom utbildning som borgar för kvalitet.

Bolaget har sedan tidigare goda erfarenheter av IFU och valde därför 15 timmars akademin, en utbildning som nyproduceras varje år med aktuella ämnesområden. Målet med utbildningen är att ge deltagarna fortbildning med spets, liknande en ”mini-akademi” som direkt fördjupar relevanta ämneskunskaper som kan användas i yrkesrollen.

Hur används kunskap från utbildningen i er vardag?

– Vår uppfattning är att den enskilda medarbetaren på ett bättre sätt kan föra dialog med kund om medarbetaren har viss kompetens om hela försäkringsaffären, jämfört med om kompetens endast finns inom vissa specifika försäkringsprodukter. Utbildningens helhetsgrepp kring försäkringsaffären har bidragit till att enskilda medarbetare känner sig mer säkra i den dagliga yrkesutövningen, berättar Johan.

Ett exempel som Johan lyfter fram är att utbildningen innehåller delar som ger deltagaren bra verktyg för att kunna föra förklarande samtal med kund.

– Verktygen kan i förlängningen bidra till ökad nyförsäljning, men framförallt bidra till nöjda befintliga kunder. Om utbildningen hade stannat vid att behandla formella krav angående rådgivningsdokumentation et cetera, så hade utbildningens värdeskapande egenskaper varit mer begränsade för vårt försäkringsbolag. Utbildningen överträffade förväntningarna vad gäller individuell yrkesmässig utveckling och lyckades verkligen att leverera utöver de regulatoriska kraven.

15 timmars akademin genomförs online och är en interaktiv utbildning, med varierande pedagogik för att passa olika lärstilar.

Hur var det att delta i en interaktiv onlineutbildning hos IFU?

– Jag har tidigare genomfört interaktiva utbildningar hos IFU så förväntningarna var högt ställda, berättar Johan. Men med detta sagt så fungerade pedagogiken mycket bra i utbildningsformatet och genom utbildarnas förmåga att utbilda genom digitalt format. Konceptet att varva föreläsningar via film, inläsning av dokumentation, samt workshops fungerar mycket bra ur ett inlärningsperspektiv. Avstämning med quiz innebär också att man får en form av kvitto på att man ligger på någorlunda rätt nivå under resans gång.

 


Johan Liljehult är vd på Åkerbo Härads Brandstodsbolag, ett lokalt, ömsesidigt ägt, försäkringsbolag i Västmanland. Johan är verksam inom finans och försäkring sedan närmare 15 år. Utöver huvuduppdraget som vd är han även verksam i styrelser inom bank, hållbar energiproduktion samt startup-bolag.


Om Försäkringsakademin

Denna onlineutbildning nyproduceras varje år med nya och aktuella ämnesområden och med några av branschens mest seniora föreläsare. Utbildningen är interaktiv och avslutas med ett fortbildningstest som också fungerar som ÅKU (Årlig kunskapsuppdatering). Målet är att ge deltagarna fortbildning med spets som direkt fördjupar relevanta ämneskunskaper som kan användas i yrkesrollen.

Läs mer om utbildningen här

Relaterade program

Kontakta mig

Maria Enger

Specialized Client Director

Tel: +46 8 586 17 545

maria.enger@exedsse.se