Beskrivning

Försäkringsakademin är en interaktiv utbildning som produceras varje år med nya och aktuella ämnesområden med några av branschens mest seniora föreläsare. Utbildningen omfattar i grunden 15 timmar med test men kan också genomföras under 7 timmar eller efter eget behov.
Utbildningen genomförs online och målet är att ge deltagarna fortbildning med spets som direkt fördjupar relevanta ämneskunskaper som kan användas i yrkesrollen. Utbildningen omfattar lagar, produkter, marknad, skadereglering, klagomålshantering, affärsetik, behovsanalys men även andra områden som direkt bidrar till deltagarnas kunskapsutveckling. Utbildningen avslutas med ett fortbildningstest som också fungerar som ÅKU (Årlig kunskapsuppdatering) inom både LIV och SAK. Allt enligt kunskapskraven i FFFS 2018:10 4 kap 11§.

Denna version av 15 timmars akademin lanseras 15 sept 2022 och har bl.a. fokus på ERM, VD/Styrelseansvar samt Big Data.

Nyhetspodd
Försäkringsutblick– försäkringsbranschens årliga podd om nyheter, utmaningar och utveckling av branschen i allmänhet och distributörernas roll i synnerhet. Denna kompletteras med en skriftlig sammanställning över de viktigaste branschnyheterna för året.

Onlinemoduler
Enterprise Risk Management –

VD/Styrelseansvarsförsäkring –

Big Data –

Säljstrategi –

Fallanalys – ger fördjupande kunskap i lagstiftning och praxis som är viktigt ur ett försäkringsdistributionsperspektiv.

ÅKU Case
Case för årlig kunskapsuppdatering (ÅKU) SAK respektive LIV – casen baseras på praktiska frågeställningar som är direkt kopplat till ditt dagliga arbete.
Varje modul tar i total studietid mellan 30 minuter – 3 timmar och kan läsas/upphandlas separat med eller utan tillhörande ÅKU-test.

För vem

Försäkringsdistributörer och andra som har behov av löpande fortbildning och fördjupning. Utbildningen passar mycket bra att genomföras för större grupper eller hela organisationer där egna interna affärsutmaningar lätt kan vävas in i upplägget för att maximera kunskapseffekten.

Mål och resultat

Syftet är att du som försäkringsdistributör ska bli ännu vassare i ditt dagliga arbete, men också att du lyfter blicken och får inspiration och verktyg till att vara med och utveckla ditt eget arbete, affärsrelationer, företaget du arbetar på, samt i förlängningen även branschen i stort. Efter genomförd utbildning och godkänt test tillhandahålls ett IFU-intyg som styrker att deltagaren lever upp till kraven enligt FFFS 2018:10 4 kap 11§.

Fakta:

Ort:
Online
Pris:
12 500 SEK (Ex moms)
Rabatt för grupper över 10 personer, IFU-diplomander samt SWERMA medlemmar, kontakta IFU för detta

i Vill du prata med någon om utbildningen? Klicka här!