Beskrivning

Försäkringsakademin är en interaktiv utbildning som produceras varje år med nya och aktuella ämnesområden med några av branschens mest seniora föreläsare. Utbildningen omfattar i grunden 15 timmar med test men det går också att välja ut moduler/timmar efter eget behov.
Utbildningen genomförs online och målet är att ge deltagarna fortbildning med spets som direkt fördjupar relevanta ämneskunskaper som kan användas i yrkesrollen. Utbildningen omfattar urval från basområden som lagar, produkter, marknad, skadereglering, klagomålshantering, affärsetik, behovsanalys men även andra områden som direkt bidrar till deltagarnas kunskapsutveckling.
Den fullständiga utbildningen (15 timmar) avslutas med ett fortbildningstest som också fungerar som ÅKU (Årlig kunskapsuppdatering) inom antingen LIV eller SAK. Allt enligt kunskapskraven i FFFS 2018:10 4 kap 11§.
Denna version av Försäkringsakademin lanseras 15 sept 2022 och har bl.a. fokus på Big Data i försäkringsbranschen, ERM samt VD/Styrelseansvar.

Utbildningsmoduler:

NYHETSPODD & NYHETSSAMMANFATTNING

Försäkringsutblick – försäkringsbranschens årliga podd om nyheter, utmaningar och utveckling av branschen i allmänhet och distributörernas roll i synnerhet. Denna kompletteras med en skriftlig sammanställning över de viktigaste branschnyheterna för året

ONLINEMODULER

Big Data i försäkringsbranschen – Du får en tydligare beskrivning av vad Big Data egentligen är och hur det används av försäkringsbolagen i olika situationer kopplat till riskurval, produktutveckling och marknadsanalys

Säljstrategi – Oavsett hur kunnig du är kring den de försäkringsprodukter du erbjuder och hur bra just den produkten än är för kunden så kan du underlätta både för kunden att fatta ett köpbeslut och dig själv genom att utveckla din säljstrategi – du får här konkreta tips på hur du kan bli än bättre i ett kundmöte.

Enterprise Risk Management – Här behandlas begreppet Enterprise Risk Management som ett strategiskt ledningsverktyg och visar på hur försäkring kan vara en del av detta och komplettera den övergripande riskhanteringen i olika organisationer.

VD/Styrelseansvarsförsäkring – Vi går igenom försäkringens innehåll och omfattning, underwriting av produkten samt ger exempel på tillämpning i olika fallsituationer

Juridisk fördjupning – ger fördjupande kunskap i lagstiftning och praxis som är viktigt ur ett försäkringsdistributionsperspektiv.

ÅKU CASE

Case för årlig kunskapsuppdatering (ÅKU) SAK respektive LIV – casen baseras på praktiska frågeställningar som är direkt kopplat till ditt dagliga arbete.

Varje modul tar i total studietid mellan 30 minuter – 3 timmar och kan läsas/upphandlas separat med eller utan tillhörande ÅKU-test.

För vem

Försäkringsdistributörer och andra som har behov av löpande fortbildning och fördjupning. Utbildningen passar mycket bra att genomföras för större grupper eller hela organisationer där egna interna affärsutmaningar lätt kan vävas in i upplägget för att maximera kunskapseffekten.

Mål och resultat

Syftet är att du som försäkringsdistributör ska bli ännu vassare i ditt dagliga arbete, men också att du lyfter blicken och får inspiration och verktyg till att vara med och utveckla ditt eget arbete, affärsrelationer, företaget du arbetar på, samt i förlängningen även branschen i stort. Efter genomförd utbildning och godkänt test tillhandahålls ett IFU-intyg som styrker att deltagaren lever upp till kraven enligt FFFS 2018:10 4 kap 11§.

i Vill du prata med någon om utbildningen? Klicka här!