Beskrivning

Försäkringsakademin är en interaktiv utbildning som produceras varje år med nya och aktuella ämnesområden med några av branschens mest seniora föreläsare. Utbildningen omfattar i grunden 15 timmar med test men det går också att välja ut moduler/timmar efter eget behov.
Utbildningen genomförs online och målet är att ge deltagarna fortbildning med spets som direkt fördjupar relevanta ämneskunskaper som kan användas i yrkesrollen. Utbildningen omfattar urval från basområden som lagar, produkter, marknad, skadereglering, klagomålshantering, affärsetik, behovsanalys men även andra områden som direkt bidrar till deltagarnas kunskapsutveckling.
Den fullständiga utbildningen (15 timmar) avslutas med ett fortbildningstest som också fungerar som ÅKU (Årlig kunskapsuppdatering) inom antingen LIV eller SAK. Allt enligt kunskapskraven i FFFS 2018:10 4 kap 11§.
Denna version av Försäkringsakademin lanseras 15 sept 2023.

Utbildningsmoduler:

NYHETSPODD & NYHETSSAMMANFATTNING

Försäkringsutblick – försäkringsbranschens årliga podd om nyheter, utmaningar och utveckling av branschen i allmänhet och distributörernas roll i synnerhet. Denna kompletteras med en skriftlig sammanställning över de viktigaste branschnyheterna för året

ONLINEMODULER

Försäkringsbranschen nu och framåt – belyser intressanta aspekter av branschens utveckling från olika perspektiv.

Återförsäkring – Ger en genomgång av hur återförsäkringen fungerar och hur marknaden ser ut idag. Modulen omfattar bland annat återförsäkringsformer, försäkringsprodukter och riskmodeller.

Villkorstolkning – tolkning av försäkringsvillkor vilket är en av de viktigaste frågorna i hela försäkringsavtalsrätten då tvister beträffande tolkningen är mycket vanligt förekommande och där vi lär ut tolkningsprinciperna i en modell

Företagsförsäkring Fördjupning – Modulen behandlar tre kniviga situationer som du kan möta i kontakten med företagskunder. Vi tittar på avtalsdelar och försäkringsomfattning där vi betonar vikten av pedagogisk förmåga i kundsituationen. (Enbart för inriktning SAK/Företagsförsäkring)

FAL personförsäkring – Försäkringsavtalslagen (FAL) och de avsnitt som berör personförsäkringar. Utbildningen säkrar och vidgar baskunskaper om lagen med fokus på relevanta försäkringsavtalsrättsliga frågeställningar. (Enbart för inriktning LIV/Personförsäkring)

ÅKU CASE

Case för årlig kunskapsuppdatering (ÅKU) SAK respektive LIV – casen baseras på praktiska frågeställningar som är direkt kopplat till ditt dagliga arbete.

Varje modul tar i total studietid mellan 30 minuter – 3 timmar och kan läsas/upphandlas separat med eller utan tillhörande ÅKU-test.

För vem

Försäkringsdistributörer och andra som har behov av löpande fortbildning och fördjupning. Utbildningen passar mycket bra att genomföras för större grupper eller hela organisationer där egna interna affärsutmaningar lätt kan vävas in i upplägget för att maximera kunskapseffekten.

Mål och resultat

Syftet är att du som försäkringsdistributör ska bli ännu vassare i ditt dagliga arbete, men också att du lyfter blicken och får inspiration och verktyg till att vara med och utveckla ditt eget arbete, affärsrelationer, företaget du arbetar på, samt i förlängningen även branschen i stort. Efter genomförd utbildning och godkänt test tillhandahålls ett IFU-intyg som styrker att deltagaren lever upp till kraven enligt FFFS 2018:10 4 kap 11§.

Fakta:

Aktuella programstarter:

15 timmar
Ort:
Online
Datum:
30 - 31 december 2024
Pris:
12 500 SEK (Ex moms)
Rabatt för diplomander och medlemmar i Swerma. Kontakta IFU för detta.

i Vill du prata med någon om utbildningen? Klicka här!

Kontakta mig

Maria Enger

Specialized Client Director

Tel: +46 8 586 17 545

maria.enger@exedsse.se