Beskrivning

Försäkringsakademin är en interaktiv utbildning som produceras varje år med nya och aktuella ämnesområden med några av branschens mest seniora föreläsare. Utbildningen omfattar i grunden 15 timmar med test men det går också att välja ut moduler/timmar efter eget behov.
Utbildningen genomförs online och målet är att ge deltagarna fortbildning med spets som direkt fördjupar relevanta ämneskunskaper som kan användas i yrkesrollen. Utbildningen omfattar urval från basområden som lagar, produkter, marknad, skadereglering, klagomålshantering, affärsetik, behovsanalys men även andra områden som direkt bidrar till deltagarnas kunskapsutveckling.
Den fullständiga utbildningen (15 timmar) avslutas med ett fortbildningstest som också fungerar som ÅKU (Årlig kunskapsuppdatering) inom antingen LIV eller SAK. Allt enligt kunskapskraven i FFFS 2018:10 4 kap 11§.
Denna version av Försäkringsakademin lanseras 15 sept 2023.

För vem

Försäkringsdistributörer och andra som har behov av löpande fortbildning och fördjupning. Utbildningen passar mycket bra att genomföras för större grupper eller hela organisationer där egna interna affärsutmaningar lätt kan vävas in i upplägget för att maximera kunskapseffekten.

Mål och resultat

Syftet är att du som försäkringsdistributör ska bli ännu vassare i ditt dagliga arbete, men också att du lyfter blicken och får inspiration och verktyg till att vara med och utveckla ditt eget arbete, affärsrelationer, företaget du arbetar på, samt i förlängningen även branschen i stort. Efter genomförd utbildning och godkänt test tillhandahålls ett IFU-intyg som styrker att deltagaren lever upp till kraven enligt FFFS 2018:10 4 kap 11§.

Fakta:

Aktuella programstarter:

15 timmar
Ort:
Online
Datum:
15 september 2023 - 31 december 2024
Pris:
12 500 SEK (Ex moms)
Rabatt för diplomander och medlemmar i Swerma. Kontakta IFU för detta.

i Vill du prata med någon om utbildningen? Klicka här!