1. Vilka utmaningar ser ni att deltagarna i programmet står inför?

Viveka: Komplexiteten inom området och det faktum att de kriminella alltid ligger steget före gör att man aldrig blir fullärd, utan hela tiden måste hänga med i trender och utvecklingen inom regelverken som styr verksamhetsutövarna.

Hanna: Jag tror att alla som kommer att delta i denna utbildning, liksom jag, brinner för detta globala samhällsproblem och att vi alla verkligen vill bidra till att bekämpa det. Men hur gör vi det på bästa sätt? Dels måste vi så klart förstå vad de externa regelverken ålägger, det är grundläggande, men framförallt måste vi lyckas få in det i våra processer på det effektivt och välfungerande sätt. Här är den stora utmaningen, när vi har förstått Vad vi måste göra- Hur lyckas vi då göra det också?

2. Utifrån era respektive expertisområden, hur bidrar ni till programmet?

Viveka: Jag bidrar med ett praktiskt perspektiv eftersom jag vet hur olika verksamhetsutövare kämpar för att effektivt identifiera och förhindra penningtvätt i sin dagliga verksamhet. Jag har också erfarenhet av hur man arbetar med dessa frågor internationellt, där man i vissa avseenden har kommit längre än vad man har gjort i Sverige. Mina olika erfarenheter från att arbeta i linjen som compliance officer, som konsult och som styrelseledamot tror jag också kan bidra till att belysa frågan ur olika perspektiv.

Hanna: Jag har erfarenhet både från första och andralinjes arbete, vilket gör att jag har varit inne i många frågor från olika perspektiv och därför vet vilka utmaningar vi verksamhetsutövare ställs inför. Jag vet liksom i bakhuvudet vilka de där extra knepiga frågorna är, de som man inte tycker att man har fått hundra procents koll på, och de man så ofta skulle vilja diskutera med andra i verksamhetsutövare branschen (vilket man kanske enkelt kan göra) men framförallt vill diskutera med de som arbetar på de relevanta myndigheterna (vilket såklart är något mer svårt att få till). Sedan är området finansiella sanktioner ett av mina favoritområden, så där hoppas jag kunna bidra med mina erfarenheter på ett bra sätt. Just efterlevnaden av finansiella sanktioner vet jag att verksamhetsutövare gärna diskuterar sådär lite extra, eftersom det inte är helt enkelt att finna ledning i Sverige de frågor man ställs inför.

3. Vad kan man förvänta sig av programmet?

Viveka: Kompetenta föreläsare från både privat och offentlig sektor som kommer att ge sina pusselbitar till en helhetsbild av frågan. Möjlighet att få tillämpa sina kunskaper i praktiken både under kursen och på sin arbetsplats under tiden mellan de olika modulerna, samt en chans att ställa frågor till föreläsarna. Sist men inte minst möjlighet att nätverka och diskutera med de andra deltagarna.

Hanna: Min stora förhoppning på programmet är just att deltagarna verkligen ska få en möjlighet att lyssna och lära sig mycket, men framförallt tycker jag att det också är viktigt att inspireras och faktiskt få känna att Ja, vi kan verkligen göra stor nytta i vårt dagliga arbete. Sedan är min förväntan att vi nu alla ska få den här unika möjligheten att i ett mindre forum få sitta ned i lugn och ro och diskutera just de här knäckfrågorna med de andra deltagarna och alla föreläsare. Här är jag övertygad om att alla kommer att bidra helhjärtat och eftersom programmet pågår hela sex dagar så kommer vi verkligen hinna med det fantastiskt viktiga erfarenhetsutbytet.

 

Läs även:

Unikt samarbete i utbildningen till Diplomerad AML-specialist >>

Mer information om programmet Diplomerad AML-specialist >>

 


Viveka Strangert är en av Sveriges mest seniora föreläsare inom AML-området med lång erfarenhet av att arbeta med dessa frågor på högsta nivå inom olika organisationer. Hon sitter idag som oberoende ledamot i styrelsen för flera finansiella företag och arbetar som fristående konsult och stöttar olika företag inom främst AML/CTF, intern styrning och kontroll samt compliancemetodik. Viveka är jurist och har även en master i filosofi (risk- policy- och beslutsanalys).


Hanna Backteman är jurist och har lång erfarenhet av uppdrag och seniora positioner inom AML/CTF hos olika verksamhetsutövare, både inom bank och försäkring. Hanna har arbetat i både första och andra ansvarslinjen som både specialist och chef. Idag är Hanna nybliven chef för en avdelning inom Financial Crime på Complianceavdelningen i Swedbank.

Relaterade program

Kontakta mig

Marcus Feldt

Specialized Client Director

Tel: +46 8 586 175 13

marcus.feldt@exedsse.se