Beskrivning

Programmet fokuserar på underwritingprocessen, med ett ämnesinnehåll som omfattar de viktigaste områdena för att skapa en lönsam försäkringsaffär. Du som deltagare kommer att få helhetsförståelse för försäkringsverksamheten och försäkringsportföljen ur både ett försäkringsgivar- och försäkringstagarperspektiv, där målet är att skapa en effektiv underwritingprocess.

Programmet handlar i huvudsak om risk omsatt till pris, där vi fördjupar oss i vissa viktiga moment för att utveckla ett vinnande arbetssätt gentemot dina kunder. Vissa områden behandlas problemorienterat och ger dig en ”best practice” metodik att använda i det dagliga arbetet. Innehållet kan delas upp i ämnesområdena underwriting, prissättning och kundkommunikation där programinnehållet och metodiken är applicerbart på all typ av underwriting.

Syftet med programmet är att skapa förutsättningar för att förbättra din analytiska förmåga, fördjupa din ämneskompetens och höja kunskapen i hur en underwritingprocess kan se ut för att optimera dina affärsåtaganden gentemot kund. En stor del av programmets innehåll kommer att utgå ifrån och problematisera kring olika utmaningar.


Format

Programmet omfattar sju dagar i sal, samt två halvdagar online. Pedagogiken fokuserar på underwriting enligt devisen best practice, övningar som stöder detta, samt föreläsningar om riskhantering och försäkringskunskap.

Eftersom programmet strävar efter att vara så interaktivt som möjligt, och delvis är uppbyggt av diskussioner med erfarenhetsåterföring från deltagarna, kommer programmet att ge dig nya insikter och hands on kunskap direkt tillämpbart i ditt eget arbete på hemmaplan. Föreläsarna arbetar aktivt med olika aspekter av underwriting och delar med sig av sina mångåriga erfarenheter.

I den avslutande modulen genomförs praktikfallsövningar där du examineras och erhåller ett intyg om att du är utbildad Underwriter på Handelshögskolan i Stockholm Executive Education.

Programmet leds av Anton Grip som är en av Sveriges mest seniora föreläsare inom underwriting området med lång erfarenhet av att arbeta på högsta chefsnivå inom olika organisationer.

För vem

Programmet passar alla som arbetar i försäkringsbranschen eller på annat sätt arbetar med industriella eller kommersiella risker; underwriter, risk manager, skadechef, produktutvecklare, säljare, förmedlare, captiveansvarig, analytiker, riskingenjör eller har motsvarande behov.

Mål och resultat

Programmet ger deltagarna en helhetsförståelse för försäkringsverksamheten och strategier till att lyckas i arbetet med att skapa lönsamma försäkringsaffärer.

Fakta:

Aktuella programstarter:

12-13 september + 26 september(Online) + 17-18 oktober + 7 november(Online) + 13-15 november
Ort:
Live online + Stockholm
Datum:
12 september - 15 november 2024
Språk:
Svenska
Pris:
77 000 SEK (Ex moms)
2-3 september + 16 september(online) + 8-9 oktober + 22 oktober(online) + 4-6 november 2025
Ort:
Stockholm + Live online
Datum:
02 september - 06 november 2025
Språk:
Svenska
Pris:
79 000 SEK (Ex moms)

i Vill du prata med någon om utbildningen? Klicka här!

Kontakta mig

Marcus Feldt

Specialized Client Director

Tel: +46 8 586 175 13

marcus.feldt@exedsse.se