Beskrivning

Programmet utgår från en hög kunskapsnivå med en ämnesbredd som innehåller de viktigaste områdena i processen kring att skapa en lyckad försäkringsaffär. Deltagarna är kunskapsmässigt erfarna sedan tidigare och har ett direkt behov av att få en helhetsförståelse för försäkringsverksamheten ur både ett försäkringsgivar- och försäkringstagarperspektiv.

Programmet handlar i sin helhet om riskhantering. Vissa avsnitt ger direkt fördjupande ämneskunskaper medan andra är mer allmänt hållna för att bättre förstå den påverkande omvärlden. Vissa centrala moment behandlas flerdimensionellt med målet att förstå underwritingprocessen ur fler perspektiv än bara det dagliga ”day-to-day business” perspektivet. Kombinationen däremellan är viktig att förstå för att kunna tillgodogöra sig programmet på bästa sätt och leda till den kunskapsoptimering som är huvudmålet med programmet.

Programmet är uppbyggt kring ämnena försäkringsunderwriting, företagsanalys, riskanalys/prissättning och försäkringsjuridik.
Ämnena presenteras i fyra specialiserade utbildningsmoduler. Varje modul genomförs med ungefär en månads mellanrum där mellanperioden ska ägnas åt inläsning och förberedelser. Varje modul byggs från en akademisk grund med praktisk förankring i workshops och diskussioner där deltagarnas höga förkunskaper ger dynamik och spets till helhetsupplevelsen. Efter den fjärde och avslutande modulen examineras deltagarna i praktikfallsövningar där man får göra riskanalyser med bedömning av olika företags riskexponering och försäkringsbehov.

För vem

För dig som är riskmanager, underwriter, skadechef, förmedlare, produktutvecklare, säljare och captiveansvarig eller har motsvarande behov.

Mål och resultat

Målet med programmet är att ge en större förståelse för kopplingen mellan effektiv riskhantering och lönsam försäkringsverksamhet. Programmets huvudsyfte är att skapa förutsättningar för att förbättra deltagarnas analytiska förmåga, fördjupa ämneskompetensen och höja kunskapen om hur underwriting- processen kan se ut för att optimera verksamhetens affärsåtaganden gentemot kund.

Fakta:

Aktuella programstarter:

15-16 april + 6-7 maj + 19-20 maj + 9-11 juni
Ort:
Stockholm
Datum:
15 april - 11 juni 2021
Språk:
Svenska
Pris:
74 500 SEK (Ex moms)
Medlemmar i SWERMA erhåller 10% rabatt på kurspriset.

i Vill du prata med någon om utbildningen? Klicka här!

Kontakta mig

Annmari Hägg Håkansta

Specialized Client Director

Tel: +46 8 586 175 18

Annmari.hakansta@exedsse.se

Marcus Feldt – SSE Executive Education

Kontakta mig

Marcus Feldt

Specialized Client Director

Tel: +46 8 586 175 13

marcus.feldt@exedsse.se