”Maskinen behöver bli bra på att ge genomsnittliga prisnivåer – och människor på att se när och hur mycket man ska avvika från dessa genomsnitt.”


Anton Grip är en av Sveriges mest seniora föreläsare inom underwritingområdet, med lång erfarenhet av att arbeta på högsta chefsnivå inom olika organisationer. Han är är även programledare på IFU. Vi bad honom berätta om utmaningar han ser inom området och på vilket sätt programdeltagarna rustas för att möta dessa.

Vad upplever du är den största utmaningen med att skapa lönsamma försäkringsaffärer?

– Försäkringsvärlden är full av illusioner och tankefällor. Kunder som på ytan ser snarlika ut kan skilja sig i risk med en faktor tio. Exempel på tankefällor är tillgänglighetsfällan – availability bias – som gör att vi överskattar saker som är lätta för oss att minnas, och bekräftelsefällan – confirmation bias – som gör att vi letar efter, tolkar och minns information som stöttar det vi redan trodde. Riskerna att göra felbedömningar är stora, men det gör också att en smart beräkning eller klok insikt kan göra skillnad på miljontals kronor för ett bolag. Det finns knappt något annat jobb där ens kompetens kan få så stor konsekvens. Fördelen med det här är att underwriting aldrig blir tråkigt och att man alltid kan förbättra sig.

Vad behöver man göra för att tillföra värde och skapa en effektiv underwritingprocess?

– Det enklaste är att välja noggrant vilka kunder man prioriterar. När man valt ut sina kunder har jag sett en sak som ofta får för lite fokus: att kvantifiera det gedigna arbetet som görs för att förstå risken. Man vet ofta vad som är hög eller låg risk, men det är mer sällan jag ser vad det får för konkret konsekvens för pris eller villkor. Hittar man ett effektivt sätt att både göra detta rätt och göra det lätt att förstå för utomstående har man kommit långt i sin underwritingprocess.

Vilka områden kommer få större fokus och ställa högre krav i det framtida underwritingarbetet?

– Historiskt har en underwriters roll varit att ”veta” vad något ska kosta baserat på erfarenhet. Men våra hjärnor är inte designade för att ta in information och baserat på det kunna sätta en prisnivå. De är bättre designade för att bedöma vad som är sämre eller bättre än något annat. Datorer däremot, är bra på att ta in stora mängder data för att komma fram till en genomsnittlig prisnivå för en typ av kund. Men de är istället dåliga på att se vilka detaljer som skiljer två kunder åt. Framöver kommer det ställas större krav på samarbetet mellan människa och maskin. Maskinen behöver bli bra på att ge genomsnittliga prisnivåer och människor på att se när och hur mycket man ska avvika från dessa genomsnitt.

På vilket sätt hanteras frågorna i Underwritingprogrammet och vad får jag med mig som deltagare?

– Programmet ger deltagarna värdefull kunskap, bland annat just att använda förståelsen för en risk till att konkret ändra pris eller villkor. Men de får även konkreta verktyg som stärker dem i arbetet – både i själva genomförandet och för att få kunder och kollegor att förstå det de ser och hålla med. Min bild är att man behöver göra underwritingarbetet transparent så att någon annan kan förstå vilka bedömningar man har gjort. Att göra underwritingarbetet transparent och lättbegripligt är en svår uppgift – men den har stora fördelar. En är att kvaliteten ökar när man gör saker tydligt. En annan är att kollegor lätt kan ge input, vilket gör att man utvecklas snabbare i sin kompetens. Och den viktigaste är att kunder som förstår hur en underwriter har tänkt, blir tryggare med resultatet och väljer ofta att fortsätta jobba med just den underwritern i stället för med en konkurrent. Allt detta får deltagarna konkreta metoder för. Dessutom lägger vi mycket tid på att träna på det. Det gör vi för att i slutänden spelar ingen utbildning någon roll om den inte leder till långsiktig ändring av det man faktiskt gör på dagarna.


”I slutänden spelar ingen utbildning någon roll om den inte leder till långsiktig ändring av det man faktiskt gör på dagarna.”


Om underwritingprogrammet

Underwritingprogrammet ger dig en helhetsförståelse för försäkringsverksamheten och försäkringsportföljen ur både ett försäkringsgivar- och försäkringstagarperspektiv, i syfte att skapa bättre förutsättningar för en effektiv underwritingprocess.

Relaterade program

Kontakta mig

Marcus Feldt

Specialized Client Director

Tel: +46 8 586 175 13

marcus.feldt@exedsse.se