Beskrivning

Vare sig du arbetar i ett försäkringsbolag eller dess omedelbara närhet så är hög försäkringsjuridisk kompetens ett måste för att göra ett riktigt bra arbete enligt högt ställda förväntningar och åtaganden. Den försäkringsrättsliga lagstiftningen berör alla som överhuvudtaget kommer i kontakt med försäkring och kan vara komplicerad. Försäkringsjuridiska programmet är den enda utbildningen i sitt slag i Sverige då den ger unika möjligheter till försäkringsjuridisk fördjupning på akademisk grund. Programmet har en ämnesbredd som syftar till att täcka allt från juridiska frågeställningar kring avtalsslut till tvistelösning i ersättningsfrågor.

Programmet är utformat för personer som arbetar med eller kommer i kontakt med komplicerade försäkringsjuridiska frågeställningar i någon form. Avsikten är att ge tillräcklig spetskunskap i yrkesprofilen för att hantera merparten av de svårigheter som kan uppstå inom försäkringsjuridiken. Pedagogiken i programmet är problemorienterad och leds av akademiker och erfarna praktiker vilket ger en extra dimension till ämnena i både bredd och djup.

Programinnehåll
Programmet är 9 dagar sammanlagt och uppdelat i tre utbildningsmoduler (3+3+3 dagar) med inriktning på:

Försäkringsrättsavtalsrätt 3 dagar
• Allmänna avtalsrättsliga frågor i försäkringssammanhang.
• Försäkringsavtalslagen.

Skadeståndsrätt 3 dagar
• Skadestånd i och utanför kontraktsförhållanden.
• Särskilt om miljöansvar, produktansvar och konsultansvar.

Försäkringsnäringsrätt och Tvistelösning 3 dagar
• Lag om försäkringsdistribution.
• Försäkringsnäringsrättsliga regler med relevans vid försäljning och skadehantering.
• Strategier för framgångsrik hantering av försäkringsrelaterade tvister.

Dataskyddsförordningen
Sekretess
Ny intressant rättspraxis inom försäkringsområdet

För vem

Programmet är i första hand avsett för jurister som vill spela en aktiv roll i sin egen kompetensutveckling och ta ett vidare steg i karriären. Det passar även för andra försäkringstjänstemän med erfarenhet av juridiska frågor. Programmets styrka är interaktionen mellan de olika yrkeskategorier som deltar i utbildningen, då ämnena belyses ur flera olika synvinklar:

Jurister, Skadereglerare, Underwriters, Skadechefer, Försäljningschefer, Kundombudsmän, Förmedlare, Försäkringsjurister, Advokater, Produktutvecklare, Risk Managers, Försäkringschefer, Bolagsjurister, Försäkringsinköpare, Ombud, Försäkringssäljare med flera.

Mål och resultat

Syftet är att ge dig som deltagare relevanta verktyg för kvalificerad juridisk problemlösning. Exempel på sådana verktyg är praktiska metoder för villkorstolkning och skadeståndsbedömning. Dessa kommer att utgöra viktiga instrument i det dagliga arbetet och rätt använda även bli tillämpbara på andra områden i din organisation. Du kommer efter genomgånget program att ha en förstärkt förmåga att göra mer relevanta juridiska analyser och bedömningar och därigenom kunna axla ett stort ansvar inom din organisation.

Det försäkringsjuridiska programmet ger dig en kunskapsfördjupning som gör dig relevant för specialistuppdrag inom din organisation.

Fakta:

Aktuella programstarter:

19-20 september + 4 oktober (online) + 17-18 oktober + 8 november (online) + 14-15 november 2022
Ort:
Stockholm salsundervisning + Liveonline
Datum:
19 september - 15 november 2022
Språk:
Svenska
Pris:
76 000 SEK (Ex moms)

i Vill du prata med någon om utbildningen? Klicka här!

Marcus Feldt – SSE Executive Education

Kontakta mig

Marcus Feldt

Specialized Client Director

Tel: +46 8 586 175 13

marcus.feldt@exedsse.se