Beskrivning

När du arbetar i försäkringsbranschen eller i dess omedelbara närhet så är försäkringsjuridisk kompetens ett måste för att göra ett bra arbete enligt högt ställda förväntningar och åtaganden. Du behöver således ha en god kunskap om de viktigaste delarna av de legala reglerna som styr ditt eget arbete, kunna ge kunder och samarbetspartners rätt information samt veta hur olika lagar tillämpas och vad det innebär i praktiken. Den försäkringsrättsliga lagstiftningen berör alla som överhuvudtaget kommer i kontakt med försäkring och kan vara komplicerad.

Du som deltagare i programmet kommer att ges en gedigen försäkringsrättslig utbildning och goda kunskaper för att utveckla dig själv till en lång och vidare karriär inom försäkring. För att du skall få största möjliga nytta av detta program bör du ha några års erfarenhet av arbete i försäkringsbranschen och kommit i kontakt med försäkringsjuridiska frågeställningar i någon form. Avsikten är att ge dig mer och uppdaterad kunskap till din yrkesprofil för att du ska kunna hantera eventuella svårigheter och ha full kontroll på försäkringsjuridiken i ditt dagliga arbete. Pedagogiken i programmet är problemorienterad och leds av erfarna praktiker med lång erfarenhet från försäkringsbranschen och försäkringsjuridikens alla delar. Försäkringsjuridiska programmet har en ämnesbredd som syftar till att täcka många av de försäkringsrättsliga frågeställningar som du kan komma i kontakt med i ditt dagliga arbete. Programmet är 5 dagar sammanlagt och uppdelat på två tillfällen i sal samt två tillfällen online(2+0,5+2+0,5dagar).

Innehåll
Försäkringsavtalsrätt
Försäkringsnäringsrätt
Försäkringsdistribution
Allmän avtalsrätt
Försäkringsrelaterad konsumenträtt (online)
GDPR och försäkring (online)
Tilläggsämne utifrån deltagarprofilerna (online)

För vem

Programmet är i första hand avsett för försäkringstjänstemän som arbetat några år och som vill spela en aktiv roll i sin egen kompetensutveckling och ta ett vidare steg i karriären. Det passar även bra för andra som arbetar i nära anslutning till försäkringsbranschen eller precis har börjat och har god teoretisk kunskap som t.ex. nya försäkringsjurister. En av programmets styrkor är interaktionen mellan de olika yrkeskategorier som deltar i utbildningen, då ämnena belyses ur flera olika perspektiv.

Mål och resultat

Syftet är att ge dig som deltagare en bred kunskapsbas och relevanta verktyg/metoder för juridisk problemlösning. Dessa kommer att utgöra viktiga instrument i det dagliga arbetet på hemmaplan och kan användas i relevanta sammanhang med kunder, kollegor och andra samarbetspartners. Du kommer efter genomgånget program att kunna göra försäkringsjuridiska analyser och bedömningar och därigenom kunna axla ett stort ansvar inom din organisation i olika specialistuppdrag. Efter avslutad utbildning erhålls ett intyg om att du är utbildad inom försäkringsjuridik på Handelshögskolan i Stockholm Executive Education.

Fakta:

Aktuella programstarter:

10-11 april + 24 april(online) + 8-9 maj + 15 maj(online) 2025
Ort:
Stockholm + Live online
Datum:
10 april - 15 maj 2025
Språk:
Svenska
Pris:
54 000 SEK (Ex moms)

i Vill du prata med någon om utbildningen? Klicka här!

Kontakta mig

Marcus Feldt

Specialized Client Director

Tel: +46 8 586 175 13

marcus.feldt@exedsse.se