Försäkringsjuridiska programmet har funnits i många år och är välkänt för många som ett mycket uppskattat fördjupningsprogram för branschen. När Thérèse nu tar över som programledare, är det för en utbildning med fina utvärderingar och stora ambitioner. Men som uppskattad föreläsare på IFU, chefsjurist i försäkringsbranschen och med en bakgrund som advokat inom affärsjuridik, är Thérèse Sörsten som klippt och skuren för uppdraget.

– Ambitionen med programmet är att det ska vara försäkringsbranschens ”flaggskepp”, berättar Thérèse. Det ska vara det program som personer inom försäkringsbranschen väljer att gå när de vill ha en gedigen grund att stå på, för att kunna hantera praktiska försäkringsrättsliga frågeställningar i sitt arbete.

Varför är juridiken ett viktigt kunskapsområde i försäkringsbranschen?

– Man kommer ofta i kontakt med försäkringsrättsliga frågeställningar inom olika rättsområden. Frågeställningarna kan vara svåra och komplexa. Det är viktigt att veta hur man ska hantera dessa frågeställningar rent praktiskt, så att man med självförtroende kan ta sig an de utmaningar som de innebär och lösa dem på ett korrekt sätt. Att göra rätt från början leder ur alla aspekter till en lyckad handläggning och det tjänar alla på – inte minst kunderna.

Hur skulle du beskriva programmet?

– Försäkringsjuridiska programmet är en utbildning som ger en unik möjlighet till fördjupning för personer inom försäkringsbranschen. Programmet omfattar många av de rättsområden som är vanligt förekommande hos försäkringsbolag och försäkringsförmedlare. Det omfattar rättsområden som är specifika för försäkringsbranschen, såsom försäkringsnäringsrätt, försäkringsdistribution, försäkringsavtalsrätt och tolkning av försäkringsvillkor. Som deltagare får du en gedigen utbildning och goda kunskaper för att utvecklas till en lång karriär inom framför allt försäkringsbranschen där du direkt kommer att kunna bidra med nya insikter och kunnande i det dagliga arbetet.

På vilket sätt vidareutvecklas och förbättras utbildningen?

– Försäkringsjuridiska programmet blir nu mer praktiskt inriktat än det har varit tidigare, berättar Thérèse. Vi har stort fokus på de praktiska försäkringsrättsliga problem som du kan ställas inför i ditt arbete och hur du ska lösa dem. Många verkliga och praktiska exempel kommer att diskuteras.

Vad får deltagarna med sig?

– Efter att programmet avslutats kommer man att ha fått en bra kunskapsbas inom de rättsområden som vi berört. Utbildningen ger dig relevanta verktyg/metoder för att ta dig an försäkringsrättsliga problem och du kommer att känna dig mer bekväm i att hantera olika praktiska försäkringsrättsliga frågeställningar. Eftersom många olika yrkeskategorier vanligtvis deltar i programmet, kommer de olika relevanta rättsområdena att belysas ur flera olika perspektiv, vilket vanligtvis medför intressanta och levande diskussioner. Ett av programmets styrkor är just interaktionen mellan de olika yrkes¬kategorier som deltar. Det blir mer spännande att lyssna och delta när man har olika infallsvinklar!

Vem bör gå Försäkringsjuridiska programmet?

– Programmet är lämpligt för personer som arbetar inom försäkringsbranschen, eller i dess omedelbara närhet, och som i viss utsträckning stött på olika försäkringsrättsliga problem, eller tror sig komma att stöta på försäkringsrättsliga problem framöver i sin karriär. Du bör också ha ett intresse i att bidra till din egen organisations kompetensutveckling, försäkringsbranschen som sådan och en vilja att utvecklas inom densamma. Efter att programmet avslutats får man ett intyg om att man är utbildad inom försäkringsjuridik på Handelshögskolan i Stockholm Executive Education/IFU. Det är möjligt att visa detta intyg för framtida arbetsgivare som ett bevis på att man tagit ansvar för sin egen karriär och utvecklats.


”Försäkringsjuridiska programmet är en utbildning som ger en unik möjlighet till fördjupning för personer inom försäkringsbranschen.”


Thérèse Sörsten är chefsjurist på Avtalat, ett bolag inom området för kollektivavtalad tjänstepension och försäkring. Hon har arbetat som jurist inom försäkringsbranschen i många år och på olika befattningar och har tidigare varit advokat på en affärsjuridisk byrå, med inriktning på bland annat bolagsrätt, avtalsrätt och försäkringsrätt. Sedan några år tillbaka håller Thérèse utbildningar på IFU och är en uppskattad föreläsare.


Om försäkringsjuridiska programmet

Utbildningen ger en bred kunskapsbas och relevanta verktyg/metoder för juridisk problemlösning. Programmet vänder sig till dig som har några års erfarenhet och efter genomgången utbildning kommer du att kunna göra försäkringsjuridiska analyser och bedömningar – och därigenom kunna axla ett stort ansvar inom din organisation i olika specialistuppdrag.

Relaterade program

Kontakta mig

Marcus Feldt

Specialized Client Director

Tel: +46 8 586 175 13

marcus.feldt@exedsse.se