– Att vara fysisk finansiell rådgivare idag handlar om så mycket mer än att placera kundens pengar i olika fonder, säger Johan. För att skapa mervärde i en rådgivningssituation behöver du kunna förklara komplexa samband och guida kunderna på ett pedagogiskt sätt. Att skaffa en gedigen kompetens är nyckeln till att lyckas med detta.

Johan Nordlund är en mycket uppskattad programledare och verksam inom flera finansiella program för såväl chefer som specialister vid Handelshögskolan i Stockholm. På IFU är han programledare för utbildningen Certifierad Placeringsrådgivare – en utbildning som kan läsas fristående, men som också ingår i den välrenommerade Livdiplomsutbildningen. Utöver den centrala basen inom finansiell ekonomi får deltagarna här dessutom lära sig mer om hjärnan, sustainable finance och ekonomisk psykologi.

Vilka är utmaningarna för finansiella rådgivare idag?

– En faktor är mediernas ökade täckning av sparmarknaden. Många kunder är idag helt enkelt mer informerade, viket ställer högre krav på rådgivarna. En annan faktor är konkurrensen från automatiserade rådgivningstjänster, vilka har ökat kraftigt i antal de senaste åren. Finansinspektionens arbete kring ökad transparens, kompetens och oberoende väger också in.

Vetenskapliga insikter varvas med praktiska kunskaper

Programmets tyngdpunkt ligger på portföljvalsfrågor, sparinstruments egenskaper och makroekonomi. Deltagarna får tillgodogöra sig det etablerade forskningsläget, och därtill får de en verktygslåda som de kan använda vid praktisk rådgivning.

Ett exempel, berättar Johan, är vetenskapliga insikter i modern portföljteori och konkreta verktyg hur man sprider riskerna genom att investera i många olika tillgångar och utnyttja att de inte utvecklas på samma sätt, så kallad diversifiering.

– Som rådgivare idag behöver du inte vara expert inom finansiell teori. Däremot behöver du ha en god konceptuell känsla över de viktigaste sambanden och vetenskapliga resultaten för att kunna coacha kunderna, exempel inom pensionsplaceringar, fortsätter Johan.

Vad krävs för att bli en framgångsrik rådgivare idag?

– Jag tror att nyckeln till att lyckas som rådgivare är att få kunden ordentligt delaktig i rådgivningen, vara med i samtalet och i de aktiva valen. Som rådgivare ska du vara utbildare, guide och bollplank. Detta förhållningssätt bidrar till nöjda kunder och lojalitet över tid.

Kunskap är avgörande för rådgivare

I dag har över 1000 deltagare genomgått placeringsrådgivarutbildningen som primärt vänder sig till den som är på väg in i rollen som finansiell rådgivare – men utbildningen är relevant för alla som vill, eller behöver stärka upp kompetensen kring finansiella placeringar, oavsett yrkesroll, berättar Johan.

– Utbildningen är krävande, men den ger dig samtidigt mycket, du blir tryggare och vassare i din roll. Kunskap är en avgörande faktor för din kvalité som rådgivare, avslutar han.


Vad säger deltagarna?

HENDRIK SJÖLUND har en bakgrund inom företagsekonomi och jobbade tidigare som controller. Idag arbetar han som Företagsrådgivare Liv & Pension på Dalarnas försäkringsbolag, Länsförsäkringar.

Hendrik, varför valde du att gå placeringsrådgivarprogrammet?

– Det enkla svaret är att jag behövde gå kursen som en del i livdiplomet, som krävs för att arbeta i den roll jag har idag. Men utbildningen gav mig mycket mer än så. Förutom massor av kunskap om bland annat aktie- och räntemarknaden, så fick vi exempelvis titta på fondernas NAV kurs, hur en obligation ser ut och vad en option består av. Man fick en bred förståelse för räntemarknadens uppbyggnad, börsens värdering och hur man rent taktiskt kan allokera riskerna i sitt sparande.

Hur upplevde du innehållet i utbildningen?

– Att förstå hur dagens ränteläge påverkar aktiemarknaden var särskilt spännande. Johan är verkligen en dedikerad och inspirerande föreläsare som lär ut grunderna, sedan är det upp till var och en och bygga sin egen metod. Under utbildningen övade vi konkreta placeringsförslag på fiktiva kunder och fick direkt feedback från föreläsarna. Detta i kombination med utbytet med de andra deltagarna var väldigt givande.

Vad har du fått med dig?

– Framför allt har jag fått nya insikter och självförtroende hur jag ska agera i en rådgivningssituation. Kursen har verkligen hjälpt mig att försöka få kunden att tänka långsiktig och förstå syftet med sin placering. Redan i mitt första kundmöte kände jag mig bekväm och trygg när jag pratade placeringar.

EMIL SÖLJÉN har de senaste tio åren jobbat på Söderberg & Partners i olika roller. Han har stor nytta av placeringsrådgivarprogrammet i sitt dagliga arbete som rådgivare inom främst pension och riskförsäkringar.

Emil, hur upplevde du innehållet i utbildningen?

– Jag tyckte det var väldigt spännande att lära mig mer om bland annat obligationer och prissättningar på andrahandsmarknaden. Teoretisk kunskap kan vara ganska abstrakt, men i och med att vi fick testa den finansiella kunskapen på fiktiva kunder blev inlärningen interaktiv. Föreläsarna är otroligt pedagogiska och inspirerande! De säkerställer också hela tiden att du hänger med och har förstått.

Vad har du fått med dig för kunskap som du kan använda i ditt dagliga arbete?

– Jag har framför allt fått en djupare förståelse för finansmarknaden och dess komplexitet, vilket är mycket värdefullt när jag ska ringa in riskerna hos en kund och kunna vägleda dem rätt. Mitt jobb handlar mycket om att skapa förtroende. Med utbildningen i ryggen känner jag mig tryggare i rådgivningsmötet, vilket är extra viktigt när det blåser lite på marknaden.

Har du några tips?

– Som rådgivare gäller det att vara proaktiv och visa att man finns där för kunden. Vi kontaktar våra kunder regelbundet för att informera om läget på marknaden och frågar om vi kan hjälpa dem med något. Att skapa långsiktiga och hållbara relationer är A och O för att vi fortsatt ska vara relevanta och ger nöjda kunder.

 

Relaterade program

Kontakta mig

Maria Enger

Specialized Client Director

Tel: +46 8 586 17 545

maria.enger@exedsse.se