Som en stor utbildningsaktör inom finansbranschen är penningtvättshantering ett prioriterat utbildningsområde för IFU. Vi bad Marcus Feldt på IFU berätta mer om satsningen och det nya programmet.

– Finansbranschen lägger stort fokus på att komma till bukt med problemen kring penningtvätt och terrorfinansiering, och vi ser att det finns ett tydligt behov av mer kunskap inom området, säger Marcus. Och det gäller både på individ- och organisationsnivå. Samtidigt finns även ett behov hos myndigheterna av att bättre nå ut med information. Som utbildningsaktör ser vi en självklar roll i att bidra till ökad kunskap på ett sätt som gör skillnad för individer och organisationer – och inte minst på samhällsnivå.

Hur är programmet uppbyggt?

– Programmet är gediget och omfattar sex kursdagar, berättar Marcus. Utbildningen hanterar penningstvättsfrågor både på mikro- och makronivå, vilket ger ett viktigt helhetsperspektiv för djupare förståelse. Föreläsningar varvas med praktiska övningar och som deltagare får du både ta del av samhällsaktörernas perspektiv och jobba med de konkreta utmaningar du ställs inför i vardagen kopplat till dessa frågor.

I programmet deltar bland andra föreläsare från Säkerhetspolisen och Finanspolisen, som har skräddarsytt sina respektive pass för denna utbildning.

Utbildningen leds av programledarna Viveka Strangert och Hanna Backteman. De föreläser själva i programmet, men har även en moderatorfunktion och ser till att viktiga frågeställningar framförs och fångas upp för vidare diskussion och erfarenhetsutbyte inom gruppen.

– Viveka och Hanna är båda experter inom sina områden och har lång erfarenhet av AML- och CTF-hantering, säger Marcus. I programmet bidrar de med sitt kunnande genom att knyta ihop ämnen och föreläsare till en givande helhet för deltagarna. Målet är att alla deltagare ska få med sig tillämpbar kunskap hem till sina organisationer. Men vi vill även att detta forum ska bygga broar mellan företag och ansvariga myndigheter, för att skapa förutsättningar till fördjupande samarbeten efter programmets slut.

Vad får deltagarna med sig?

– Genom att experter från flera olika organisationer deltar, och att erfarenhetsutbyte deltagarna emellan vävs in i utbildningen, får du ett mycket värdefullt helhetsperspektiv, säger Marcus. Det ger en förståelse för sammanhanget och gör att var och en kan bidra bättre till samhällsutvecklingen. Samtidigt får du med dig konkreta verktyg och arbetssätt att applicera direkt i din vardag, vilket bidrar både till din egen utveckling och till organisationens.

Vilka vänder sig programmet till?

– Vi vill nå alla som jobbar med dessa för samhället så viktiga frågor och som är berörda av det här, oavsett bransch. Finansbranschen är en viktig aktör när det gäller de här frågorna, men även andra som arbetar med penningtransaktioner och kontanthantering i någon form behöver ha god kunskap inom området, vilket gör att mer eller mindre alla branscher berörs, avslutar Marcus.

 

Läs även:

Tre frågor till Viveka och Hanna om programmet Diplomerad AML-specialist >>

Mer information om programmet Diplomerad AML-specialist >>

 


Viveka Strangert är en av Sveriges mest seniora föreläsare inom AML-området med lång erfarenhet av att arbeta med dessa frågor på högsta nivå inom olika organisationer. Hon sitter idag som oberoende ledamot i styrelsen för flera finansiella företag och arbetar som fristående konsult och stöttar olika företag inom främst AML/CTF, intern styrning och kontroll samt compliancemetodik. Viveka är jurist och har även en master i filosofi (risk- policy- och beslutsanalys).

 


Hanna Backteman är jurist och har lång erfarenhet av uppdrag och seniora positioner inom AML/CTF hos olika verksamhetsutövare, både inom bank och försäkring. Hanna har arbetat i både första och andra ansvarslinjen som både specialist och chef. Idag är Hanna nybliven chef för en avdelning inom Financial Crime på Complianceavdelningen i Swedbank.

 

Relaterade program

Kontakta mig

Marcus Feldt

Specialized Client Director

Tel: +46 8 586 175 13

marcus.feldt@exedsse.se