Programmet Strategisk styrning är inspirerat av bland andra Robert S. Kaplan och David P. Nortons teorier ur Mastering the Management System* och Fredrik menar att de viktigaste delarna presenteras i programmet.

– De två har under 40 års forskning identifierat ett hundratal återvändsgränder i strategisk styrning och ur detta har vi förpackat kursen som alla kan ha stor nytta av. Det handlar om ”ändamålsenlig styrning” inte ”one size fits all”. Det är ett sätt att förstå och kunna anpassa styrningen efter den egna organisationens speciella förutsättningar.

Vad innebär strategisk styrning? 

– Ordet strategiskt är laddat med så många olika kopplingar, men definitionen vi gör är egentligen långsiktig planering, genomförande och uppföljning eller “plan-do-check-act”.

Vad tar programmet upp?

– Det handlar om att deltagarna ska utveckla sin förståelse för hur organisationen bör sätta mål, förpacka dessa väl i planer, identifiera risker, vem som gör vad och hur man följer upp och justerar strategin och delmål längs med vägen. Dessutom behöver all strategi, hur bra den än är, småningom borstas av och utmanas så det tar vi också självklart upp.

I programmet varvas teori och praktik. Därför plockas externa föreläsare inom GRC området (Governance Risk and Control) in som belyser tillämpningen.

Vad tycker du är viktiga saker att tänka på inom verksamhetsstyrning? 

– Att man förstår hur styrning fungerar. Jag möter ofta individer, även ledningsgruppsmedlemmar, som saknar en helhetsbild och kanske kommer i kontakt med delar av sin organisations styrning. Men att förstå helheten är viktigt för att kunna bidra ändamålsenligt eftersom det är ett systemtänk – allt hänger ihop.

Hur går det till i programmet? 

– Innan vi startar sätter vi styrning i ett historiskt perspektiv och hur det har utvecklats. Det besvarar frågan hur det kommer sig att vi är där vi är i dag. Sedan arbetar vi oss igenom ett logiskt flöde som börjar med planering och följs av genomförande och slutligen uppföljning.

På vilken nivå ska man som GRC medarbetare bemästra verksamhetsstyrning? 

– Man ska ha en färdighet att förstå och analysera styrning och inte bara ett kunnande. Den ska man sedan använda på ett sätt så att planering, genomförande och uppföljning genomsyrar arbetet och därmed följer den satta planen. Styrning är en signal som ska sippra ut i organisationen och det kommer inte av sig själv utan är något man får arbeta med.

Fredrik menar exempelvis att en karismatisk och kraftfull ledare enklare får ut sin strategi än en ledare med scenskräck som inte vill stå framför massorna. Det får dock inte gå ut över ledningsprocessen, den får inte vara helt personberoende.

– Det yttersta kännetecknet på dålig styrning är att det går långsammare dit man vill medan bra styrning tar en till målen snabbare.

De personer som programmet riktar sig till arbetar med styrning eller kontrollfunktioner (GRC) från alla tre försvarslinjer som internrevisorer, compliance officers, risk managers, controllers med flera. Även personer på företaget som specifikt arbetar med affärs- och strategiplanering har nytta av att delta.

Om man vill gå programmet men gärna tjuvstartar på kammaren, har du några tips?

– Se över hur programmet är uppbyggt och reflektera kring det. Fundera på om ni och hur ni gör inom dessa områden. Se om det finns en röd tråd. Tycker du att det hänger ihop? Fundera också kring om det är lätt att förstå er strategi. Många gånger är det inte det även om vi drar oss för att erkänna det. Däremot är det inte ovanligt, strategier är otydliga många gånger. Fråga mig, jag har ändå arbetat med strategisk styrning i 15 år, och tycker fortfarande att det är otydligt formulerat i många organisationer.

Fredrik citerar Esaias Tegnér “det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta” och menar att många strategier är osammanhängande och otydliga. Och det finns en anledning till det.

– Javisst. Strategier är lite hemliga av den anledningen att det ofta är väldigt bra idéer som man är rädd att bli av med. Därför blir kommunikationen om dem därefter. Men vill man att folk ska jobba efter strategin måste man kunna förmedla den och det är vad vi försöker åstadkomma i programmet.

*Fotnot: Harvard Business Review, 2007 


 

Relaterade program

Kontakta mig

Marcus Feldt

Specialized Client Director

Tel: +46 8 586 175 13

marcus.feldt@exedsse.se