Varför ska man gå en utbildning i kommunikation? 
– För att bli effektivare i sin egen kommunikation och för att få bättre balans och resultat i sina möten. Jobbar man efter metodiken kommer den generella energin, orken hos dig, att öka dessutom, säger Kim.

Kan du berätta lite mer om utbildningen?
– I grunden handlar det om att deltagarna ska hitta sin personliga stil i olika kommunikationssituationer. Vi vill ta upp varierande situationer med tyngdpunkt på vad kommunikation och hanteringen av försäkringsprodukter handlar om i grunden – och hur den påverkar genom till exempel bemötande och attityd.

Hur skiljer sig denna utbildning jämfört med andra liknande?
– Vi är ute efter att utveckla människan i dig, det som frigör din kraft och din potential eftersom det skapar möjligheter i din kommunikation.

Kan du ge något exempel?
– Kunden upplever ofta att hen inte blir lyssnad på eller får ett allt för generellt svar som inte utgår från kundens uttalade och accepterade behov. Med den här informationen och förståelsen kan du som skadereglerare eller riskbedömare hitta nycklarna och använda dem på sätt som gynnar alla i situationen. Ofta kommer du i din yrkesroll komma i kontakt med kunder i känsliga och svåra situationer och det ställer höga krav. Du behöver både kunna produkterna, ekonomi och samtidigt som du har höga etiska och legala krav på dig hur kommunikationen får ske. För att det ska fungera behöver din kommunikativa förmåga vara välutvecklad. Det är just detta vi fokuserar på i utbildningen.

Vad kan man som deltagare förvänta sig för resultat?
– Genom självkännedom kommer du att bli bättre på kommunikation och därmed att möta dina kunder. Vi ser att kundnöjdheten och förtroendet ökar, när vi ökar vår förmåga att möta våra kunder även med tuffa besked. Helt enkelt att öka intjäning på ett etiskt sätt.

Du har genomfört de senaste programomgångarna online. Hur funkar det som format?
– Bra! I och med rådande läge ställde vi snabbt om till virtuellt format och kan ge våra deltagare en fullvärdig utbildning.

Relaterade program