”Utbildningen har bidragit till en bättre dialog och ökad förståelse för funktioner av olika roller. Vi har också fått en gemensam samsyn mellan styrelse och företagsledning som ger bättre förutsättningar att skapa värde i verksamheten”, säger bolagets CCO, Catharina von Gertten.

Såg behovet av adekvat kunskap

Sedan starten 1996, har Euro Accident som är specialister på risk-, grupp- och sjukvårdsförsäkringar, haft en otrolig tillväxtresa, berättar Catharina. Samma år som bolaget fick sitt tillstånd av Finansinspektionen 2018, fick hon i uppdrag att etablera och bygga upp funktionen för regelefterlevnad och implementera nya arbetssätt.

”Jag märkte att det fanns ett behov för att nå gemensam nivå kunskapsmässigt vad gäller reglering av en verksamhet som verkar under tillstånd”, säger Catharina som själv har en lång erfarenhet från regelstyrda verksamheter inom banksektorn.

”Initialt sökte vi efter licensiering/certifiering motsvarande SwedSec licensieringstest för ledning och kontrollfunktioner. Jag hittade då IFU:s program som jag genomförde för att se om det var relevant för oss, senare beslutade vår vd att vi skulle genomföra densamma.”

Har fått mycket positiv feedback

IFU:s styrelse och ledningsutbildning med tillhörande certifiering har sedan starten 2012 utgått från gällande ram- och regelverk med extra fokus på företagsstyrnings- och riskhanteringsfunktionernas ”best practice” för tillståndspliktiga försäkringsföretag.

Med utgångspunkt i det programmet, som Catharina själv deltagit i, gjorde IFU en anpassad variant för Euro Accident. Catharina berättar att primärt var det ledningen som skulle gå utbildningen, men med möjlighet för styrelsen att delta. Glädjande upptäckte hon att samtliga ledamöter var intresserade att gå med.

”IFU:s utbildning är mycket bra och feedbacken jag har fått från deltagarna är endast positiv. Med en rätt sammansatt styrelse och ledning som har adekvat kunskap, är strategiskt inriktad med förståelse för affären kan vi stärka bolagets konkurrenskraft.”

Värdefullt att mötas i en annan kontext

Att utbildningens pedagogik bygger på att diskutera och arbeta med de förändringsutmaningar olika försäkringsföretag har stått inför i samband med företagens verksamhetstransformeringar drivna av regelverkskraven, gav flera nya insikter.

”Att mötas i en helt annan kontext med en extern föreläsare i rummet var värdefullt i sig”, fortsätter hon. ”Föreläsarna gav oss utrymme att ställa frågor och möjlighet att göra egna reflektioner, vilket ledde till flera spännande diskussioner och nya insikter som vi kan ta med oss i det strategiska och vårt operativa arbete framöver.”

Var det något kunskapsområde som kändes extra intressant för er?

”Buzz-word de senaste åren har varit ‘företagsstyrning’ men initialt har det varit ganska vagt och oklart vad man lägger in i begreppet. Min förhoppning när vi har processat all kunskap, är att vi får ett gemensamt språk och har samma definition på orden vi använder.”

Förutom en förbättrad dialog mellan partnerna sinsemellan är certifieringen en bekräftelse på att bolaget besitter den kunskap om regelverken som förutsätts, menar Catharina.

”För Euro Accident är det viktigt att skapa möjlighet för våra kunder till ett tryggare och friskare liv. Med en gemensam kunskapsplatta att stå på har vi en mer effektiv styrelse och en driven ledning som kan skapa ännu bättre värde i bolaget”, avslutar hon.

Relaterade program

Kontakta mig

Marcus Feldt

Specialized Client Director

Tel: +46 8 586 175 13

marcus.feldt@exedsse.se