Beskrivning

Trafikskadereglering säkerställer nivån på din yrkeskompetens och behandlar dels produktkunskap och kaskoskador, dels vållandefrågor där vi genom verkliga skadefall belyser de vanligaste förekommande situationerna. Utbildningen berör ämnen om branschspecifika överenskommelser och vållandesituationer såsom påkörning bakifrån, filbyte, rondeller, högerregeln/utfartsregler och backning. Pedagogiken bygger på förstudier och föreläsning med praktisk förankring i form av både diskussions- och praktikfall.
Utbildningens innehåll:
Lagstiftning
Produktkunskap
Praktiska skadefall
Gruppdiskussion
Trafikskadereglering är en delkurs i Diplomutbildningen för trafikskadereglerare. Utbildningen genomförs online och avslutas med en nätbaserad tentamen.

För vem

Skadereglerare, skadechefer, besiktningsmän.

Mål och resultat

Efter genomgången utbildning kommer du att kunna reglera de mest frekventa skadorna inom motorfordonsförsäkringen

Fakta:

Aktuella programstarter:

28-29 november 2024
Ort:
Live online
Datum:
28 - 29 november 2024
Språk:
Svenska
Pris:
19 000 SEK (Ex moms)

i Vill du prata med någon om utbildningen? Klicka här!

Kontakta mig

Marcus Feldt

Specialized Client Director

Tel: +46 8 586 175 13

marcus.feldt@exedsse.se