Beskrivning

Denna utbildning handlar om tolkning av försäkringsvillkor vilket är en av de viktigaste frågorna i hela försäkringsavtalsrätten. Tvister beträffande tolkning av försäkringsvillkor är nämligen mycket vanligt förekommande. Därför är det extra viktigt att behärska de tolkningsprinciper som är tillämpliga vare sig man säljer, upphandlar, skadereglerar eller utvecklar försäkringar. Och förstå vad detta praktiskt innebär för den enskilda verksamheten. I denna utbildning får du lära dig en modell för tolkning av försäkringsvillkor och praktisera denna i ett antal verklighetsanknutna övningar.

Innehåll

En modell för praktisk villkorstolkning
– partsorienterad tolkning
– objektiv tolkning
– ordalydelsen
– andra tolkningsfaktorer
– oklarhetsregeln
Praktiska övningar

Föreläsare är Professor Marcus Radetzki tillika författare av boken

För vem

Försäkringsupphandlare, produktutvecklare, förmedlare, advokater, skadereglerare m.fl.

Fakta:

Aktuella programstarter:

23-25 september 2019
Ort:
Konferens Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57 A, Stockholm
Datum:
23 - 25 september 2019
Språk:
Svenska
Pris:
24 000 SEK (Ex moms)

i Vill du prata med någon om utbildningen? Klicka här!

Marcus Feldt – SSE Executive Education

Kontakta mig

Marcus Feldt

Specialized Client Director

Tel: +46 8 586 175 13

marcus.feldt@exedsse.se