Beskrivning

Denna utbildning lär dig tolkning av avtal och försäkringsvillkor ur ett flertal olika aspekter. Inom försäkringsbranschen har försäkringsbolag och försäkringsförmedlare många olika former av avtal med olika aktörer, t.ex. leverantörer, samarbetspartners och försäkringstagare/försäkrade. Som försäkringsanställd är det därför viktigt att ha kunskap om allmän avtalsrätt, d.v.s. principerna för hur avtal ingås, vad ett avtal bör innehålla, när ett avtal kan betraktas såsom ogiltigt eller kan jämkas, hur ett avtal ska hanteras fortlöpande i verksamheten och när ett en part kan anses ha brutit mot ett avtal. Det är också viktigt att känna till hur avtal och försäkringsvillkor ska tolkas, eftersom man måste kunna förstå och förklara hur avtal eller försäkringar gäller.

När du genomfört utbildningen kommer du kunna relevanta delar i den allmänna avtalsrätten. Du kommer också att ha fått lära dig en praktisk modell för hur avtal och försäkringsvillkor ska tolkas. Allt detta innebär sammantaget att du, inom ramen för ditt arbete, kommer att bli mer professionell när du hanterar olika former av avtal och försäkringsvillkor. Utbildningen har en praktisk inriktning med ett stort antal verklighetsanknutna övningar och många praktiska exempel.

Innehåll
De avtalsrättsliga principerna
Ogiltighet, jämkning, hantering
Avtalsbrott
Tolkning av försäkringsvillkor
Metodlära och konsekvensanalys
Praktiska övningar

För vem

Utbildningen passar utmärkt för dig som arbetar på försäkringsbolag, hos en försäkringsförmedlare eller i dess omedelbara närhet och som hanterar eller kommer i kontakt med avtal och försäkringsvillkor. Produktutvecklare, försäkringsupphandlare, försäkringsrådgivare, förmedlare, säljare, risk managers, skadereglerare m.fl.

Fakta:

Nästa programstart:
16 januari, 2025
16 januari (online) + 22-23 januari 2025
Ort:
Live online + Stockholm
Datum:
16 - 23 januari 2025
Språk:
Svenska
Pris:
31 000 SEK (Ex moms)

i Vill du prata med någon om utbildningen? Klicka här!

Kontakta mig

Marcus Feldt

Specialized Client Director

Tel: +46 8 586 175 13

marcus.feldt@exedsse.se