Beskrivning

Denna utbildning handlar om tolkning av försäkringsvillkor vilket är en av de viktigaste frågorna i hela försäkringsavtalsrätten. Tvister beträffande tolkning av försäkringsvillkor är nämligen mycket vanligt förekommande. Därför är det extra viktigt att behärska de tolkningsprinciper som är tillämpliga vare sig man distribuerar, upphandlar, skadereglerar eller utvecklar försäkringar. Och förstå vad detta praktiskt innebär för den enskilda verksamheten. I denna utbildning får du lära dig en modell för tolkning av försäkringsvillkor och praktisera denna i ett antal verklighetsanknutna övningar.

Innehåll

En modell för praktisk villkorstolkning
– partsorienterad tolkning
– objektiv tolkning
– ordalydelsen
– andra tolkningsfaktorer
– oklarhetsregeln
Praktiska övningar

Programmet leds av Professor Marcus Radetzki tillika författare av boken ”Tolkning av försäkringsvillkor. Efter avslutat program utdelas intyg från IFU-Handelshögskolan i Stockholm Executive Education.

För vem

Försäkringsupphandlare, produktutvecklare, förmedlare, säljare, advokater, skadereglerare m.fl. Programmet passar ypperligt för försäkringsdistributörer som behöver uppfylla IDD kravet om 15 timmars vidareutbildning varje år.

i Vill du prata med någon om utbildningen? Klicka här!

Marcus Feldt – SSE Executive Education

Kontakta mig

Marcus Feldt

Specialized Client Director

Tel: +46 8 586 175 13

marcus.feldt@exedsse.se