Beskrivning

Skaderegleringsmetodik säkerställer nivån på din yrkeskompetens och behandlar fundamenten i din roll som skadereglerare. Utbildningen är framtagen för dig som behöver en helhetsmetodik i din yrkesroll för att göra kvalitativa utredningar/bedömningar och även underlätta arbetet i perioder av hög arbetsbelastning. Utbildningen berör ämnen som omfattar metodik, etik, utredning, handläggning och tolkning och utgör den yrkesmässiga verktygslåda du behöver i ditt arbete som skadereglerare.
Pedagogiken bygger på förstudier och föreläsning med praktisk förankring i form av både diskussions- och praktikfall.

Utbildningens innehåll:
Etiska regler
Skaderegleringsteknik
Villkorstolkning
Regresshantering
Sekretess
Preskription
Skadeståndsbedömning

För detaljinformation om programmet beställ gärna utbildningens målbeskrivning.
Skaderegleringsmetodik är också en delkurs i Diplomutbildningen för trafik- och civilskadereglerare. Utbildningen omfattar totalt två dagar online och avslutas med gemensamma gruppövningar.

För vem

Skadereglerare, skadechefer och besiktningsmän inom trafik, civil, företag och produktskadereglering

Mål och resultat

Efter genomgången utbildning kommer du att besitta en skaderegleringsmetodik som kan appliceras i ditt arbete och förbättra kvalitén på din skadereglering ytterligare ur aspekter som tidsåtgång, kostnad och kundnytta

Fakta:

Aktuella programstarter:

4-5 oktober 2021
Ort:
Live Online
Datum:
04 - 05 oktober 2021
Språk:
Svenska
Pris:
16 000 SEK (Ex moms)
-

i Vill du prata med någon om utbildningen? Klicka här!