Beskrivning

Skaderegleringsmetodik säkerställer nivån på din yrkeskompetens och behandlar fundamenten i din roll som skadereglerare. Utbildningen är framtagen för dig som behöver en helhetsmetodik i din yrkesroll för att göra kvalitativa utredningar/bedömningar och även underlätta arbetet i perioder av hög arbetsbelastning. Utbildningen berör ämnen som omfattar metodik, etik, utredning, handläggning och tolkning och utgör den yrkesmässiga verktygslåda du behöver i ditt arbete som skadereglerare.
Pedagogiken bygger på förstudier och föreläsning med praktisk förankring i form av både diskussions- och praktikfall.

Utbildningens innehåll:
Etiska regler
Skaderegleringsteknik
Villkorstolkning
Regresshantering
Sekretess
Preskription
Skadeståndsbedömning

För detaljinformation om programmet beställ gärna utbildningens målbeskrivning.
Skaderegleringsmetodik är också en delkurs i Diplomutbildningen för trafik- och civilskadereglerare. Utbildningen omfattar totalt två dagar online och avslutas med gemensamma gruppövningar.

För vem

Skadereglerare, skadechefer och besiktningsmän inom trafik/motor, civil, företag och produktskadereglering

Mål och resultat

Efter genomgången utbildning kommer du att besitta en skaderegleringsmetodik som kan appliceras i ditt arbete och förbättra kvalitén på din skadereglering ytterligare ur aspekter som tidsåtgång, kostnad och kundnytta

Fakta:

Aktuella programstarter:

23-24 oktober 2024
Ort:
Live Online
Datum:
23 - 24 oktober 2024
Språk:
Svenska
Pris:
19 500 SEK (Ex moms)

i Vill du prata med någon om utbildningen? Klicka här!