Beskrivning

Utbildningen ger en fördjupning i skadeståndsrätt och en noggrann genomgång av ansvarsförsäkringen samt kunskaper i bedömning av skadeståndsfrågor. Utbildningen omfattar både den utomkontraktuella och kontraktuella skadeståndsrätten. Viktigt att känna till är att vi inom den kontraktuella skadeståndsrätten väljer ett skadeståndsrättsligt fokus istället för ett avtalsrättsligt. Som sammanbindande länk mellan områdena specialstuderar vi också produktansvaret, som på ett ovanligt sätt aktualiserar såväl kontraktuella som utomkontraktuella skadeståndsregler. Vidare behandlar vi ansvarförsäkringens omfattningsbestämmelser som baseras på skadeståndsrättsliga regler och allmänna leveransbestämmelser utgivna av det försäkrade företagets branschorganisation. Inom dessa omfattningsbestämmelser kommer vi att lyfta fram och specialstudera flera aspekter som har stor vikt för ansvarsförsäkringens betydelse och vad dessa innebär för kunderna. Viktigt i detta är rena tolkningsfrågor och försäkringens praktiska betydelse, riskaspekter i underwritingen och det mest relevanta i utformningen av försäkringsprodukten. Utbildningen inleds med en halv dags utbildning i praktisk skadeståndsbedömning.

Innehåll
Skadeståndsrätt relevant för försäkringslösningarna
Allmän ansvarsförsäkring för företag
Produktansvarsförsäkring
Konsultansvarsförsäkring
Miljöansvarsförsäkring
Styrelseansvarsförsäkring
Tolkning av försäkringsavtal
Praktisk skadeståndsbedömning
Praktiska övningar och autentiska fall

För vem

Alla som arbetar praktiskt med ansvarsförsäkring i någon form; Jurister, skadereglerare, regresshandläggare, underwriters, skadechefer, försäljningschefer, kundombudsmän, förmedlare, försäkringsjurister, advokater, produktutvecklare, risk managers, försäkringschefer, försäkringssäljare med flera.

Mål och resultat

Programmet ger värdefull kunskap om ansvarsförsäkringens koppling till skadeståndsrätten och en gedigen genomgång av olika ansvarsförsäkringar. Syftet är att ge dig som deltagare fördjupade kunskaper i skadeståndsrätt, en ingående genomgång av ansvarsförsäkringarna samt en metod för praktisk skadeståndsbedömning vilka du direkt kan använda i ditt dagliga arbete.

Fakta:

Aktuella programstarter:

22 november + 1-2 december 2022
Ort:
Live Online
Datum:
01 - 03 januari 2023
Språk:
Svenska
Pris:
27 000 SEK (Ex moms)

i Vill du prata med någon om utbildningen? Klicka här!

Marcus Feldt – SSE Executive Education

Kontakta mig

Marcus Feldt

Specialized Client Director

Tel: +46 8 586 175 13

marcus.feldt@exedsse.se