Beskrivning

Arbetar du med skadeståndsrättsliga frågeställningar så ger utbildningen en fördjupning i skadeståndsrätt i allmänhet och skadeståndsbedömning i synnerhet. Lägg därtill en noggrann genomgång av ansvarsförsäkringen så har du ett gediget program för att utveckla dina kunskaper i bedömning av skadeståndsfrågor.
Utbildningen omfattar både den utomkontraktuella och kontraktuella skadeståndsrätten. Viktigt att känna till är att vi inom den kontraktuella skadeståndsrätten väljer ett skadeståndsrättsligt fokus istället för ett avtalsrättsligt. Som sammanbindande länk mellan områdena specialstuderar vi också produktansvaret, som på ett ovanligt sätt aktualiserar såväl kontraktuella som utomkontraktuella skadeståndsregler. Vidare behandlar vi ansvarförsäkringens omfattningsbestämmelser som baseras på skadeståndsrättsliga regler och allmänna leveransbestämmelser utgivna av det försäkrade företagets branschorganisation. Inom dessa omfattningsbestämmelser kommer vi att lyfta fram och specialstudera flera aspekter som har stor vikt för ansvarsförsäkringens betydelse och vad dessa innebär för kunderna. Viktigt i detta är rena tolkningsfrågor och försäkringens praktiska betydelse, riskaspekter i underwritingen och det mest relevanta i utformningen av försäkringsprodukten.
Innehåll
• Skadebegreppen
• Adekvat kausalitet
• Förutsättningar för ansvar
• Olika ansvarsgrunder
• Skadeståndsberäkning
• Jämkning
• Produktansvar
• Praktiska övningar
• Ansvarsförsäkring

För vem

Alla som arbetar med skadestånds- och ansvarsfrågor; Jurister, skadereglerare, regresshandläggare, underwriters, skadechefer, försäljningschefer, kundombudsmän, förmedlare, försäkringsjurister, advokater, produktutvecklare, risk managers, försäkringschefer, försäkringssäljare med flera.

Mål och resultat

Syftet är att ge dig som deltagare en metod för praktisk skadeståndsbedömning som du sen kan använda inom både kontraktuell och utomkontraktuell skadeståndsrätt. Metoderna tillämpas sen i ett antal praktiska övningar i autentiska fall med avsikten att dessa sedan på ett rättssäkert sätt kan användas i ditt arbete. Vidare ger programmet värdefull kunskap om ansvarsförsäkringens koppling till skadeståndsrätten.

i Vill du prata med någon om utbildningen? Klicka här!

Marcus Feldt – SSE Executive Education

Kontakta mig

Marcus Feldt

Specialized Client Director

Tel: +46 8 586 175 13

marcus.feldt@exedsse.se