Beskrivning

Denna kurs ger dig möjlighet att praktiskt tillämpa dina kunskaper om olika försäkringslösningar.

Kursen innefattar konkurrensutsatt tjänstepension inkluderande direktpension, alternativ ITP, avgångspension, pensionsutfästelse, avdragsrätt, överlåtelse etc. Kursen innefattar även individuella försäkringslösningar för företagsledare och anställda.

På tillämpningsdagarna får du jobba med kundbaserade praktikfall där du ska presentera lösningar utifrån olika scenarios. Förberedelser inför tillämpningsdagarna är att läsa kurslitteraturen samt en grundläggande onlineutbildning i affärsekonomi.

Detta är också en sammanfattande delkurs i diplomutbildningen för livförsäkringsrådgivare.

För vem

För dig som arbetar med rådgivning mot företag eller på annat sätt behöver kunskap i konkurrensutsatt tjänstepension och företagsrådgivning.

Mål och resultat

Målsättningen med kursen är att du efter avslutad kurs praktiskt kan omsätta dina livförsäkringskunskaper i kundmötet.

Fakta:

Aktuella programstarter:

15-17 maj 2023
Ort:
Stockholm/live online
Datum:
15 - 17 maj 2023
Språk:
Svenska
Pris:
27 000 SEK (Ex moms)

i Vill du prata med någon om utbildningen? Klicka här!

Kontakta mig

Maria Enger

Specialized Client Director

Tel: +46 8 586 17 545

maria.enger@exedsse.se