Beskrivning

Denna utbildning ger dig möjlighet att fördjupa och praktiskt tillämpa dina kunskaper om olika försäkringslösningar och bli en uppskattad företagsrådgivare.

Utbildningen innefattar bland annat individuell tjänstepension inkluderande direktpension, alternativ ITP, pensionsutfästelse, avdragsrätt, etc. samt även individuella försäkringslösningar för företagsledare och anställda.

Upplägg

1) Förstudier omfattande ca en halv dag – inkluderande uppgifter/frågeställningar att arbeta med samt kortare onlineutbildningsmomet kopplat till livförsäkringsteknik.
2) Tre lärarledda dagar
Under de två första dagarna varvas teoripass med praktisk tillämpning – vi arbetar fokuserat med Policy, Utland (pension för utsända till andra länder och till Sverige från annat land), Individuell tjänstepension Alternativ ITP, Direktpension, Arbetsgivarens avdragsrätt, Löneväxling och Kompanjon/Nyckelmannalösning.

Under sista dagen lägger vi tyngdpunkten på att inspirera och praktisera utifrån förändrade förutsättningar och utveckling som skett/sker på tjänstepensionsområdet. Vi bjuder på ”best practis” i hur vi möter våra företagskunder och väcker intresse för tjänstepensionsområdet. Vi tittar på bl a på vad som trendar på tjänstepensionsmarknaden och vad det får för konsekvenser för de olika parterna? Diskuterar begrepp som ”flytträtten”, vikten av transparens och hur intressekonflikterna påverkar både affärsmodeller och kund. Du får också öva på att reda ut och presentera lösningar för olika kundcase bl a med hjälp av laborationer med fiktiva kunder och scenarios i utbildningssystem.

Detta är också en sammanfattande delkurs i diplomutbildningen för livförsäkringsrådgivare. Ingen separat tentamen görs för denna utbildning – aktiv närvaro och genomförande av samtliga utbildningsmoment krävs dock för att bli godkänd. Vidare är denna utbildning direkt förberedande för livdiplomets avslutande tillämpningsprov.

För vem

För dig som arbetar/kommer arbeta med rådgivning mot företag eller på annat sätt behöver tillämpningsbar kunskap i individuell tjänstepension och företagsrådgivning.

Mål och resultat

Målsättningen med utbildningen är att du ska känna dig trygg i rådgivarrollen och dina kunder kan känna sig trygga med dig. Du ska efter denna utbildning kunna tillämpa gedigen kunskap inom livförsäkringsområdet och guida en företagskund till att kunna fatta kloka beslut utifrån sina mål och förutsättningar.

i Vill du prata med någon om utbildningen? Klicka här!

Kontakta mig

Maria Enger

Specialized Client Director

Tel: +46 8 586 17 545

maria.enger@exedsse.se