Beskrivning

Detta specialistprogram är en utbildning inom entreprenadförsäkring vilken belyser relaterade ämnesfrågor från ett både brett och fördjupande perspektiv. Programmet fokuserar på hur entreprenadjuridiken och entreprenadförsäkringarna samverkar. Programmet innehåller en utförlig genomgång av de principiellt viktiga delarna inom entreprenadförsäkringsområdet. Utbildningen genomförs under totalt fyra dagar, uppdelat på två moduler där den avslutande modulen till stor del ägnas åt praktikfall som innehåller både skade- och säljorienterade fall.

Innehåll
Entreprenadförsäkring – fördjupning i villkoret
Standardavtal – fördjupning i de mest kända standardavtalen
Ansvarsförsäkring
Övriga entreprenadförsäkringar
Praktikfall
Grupparbete

För vem

Programmet tar bland annat ett helhetsgrepp om entreprenadförsäkringarna genom både översikt och fördjupning inom området. Utifrån en gemensam villkorsgenomgång fokuseras på både sälj- och skaderegleringsprocessen kopplad till entreprenadförsäkringarna, vilket är unikt. Programmet är utformat för dig som tillexempel arbetar som säljare, förmedlare underwriter, skadereglerare eller advokat.

Mål och resultat

Efter avslutat program har du fått en fördjupande utbildning i entreprenadförsäkringarnas allriskmoment och skadestånds- och ansvarsbestämmelserna inom de mest använda standardavtalen. I första hand i entreprenad- och konsultansvarsbestämmelserna där de viktigaste momenten kommer att behandlas. Kopplingen till relevanta försäkringslösningar kommer också att göras.

Fakta:

Aktuella programstarter:

19-20 september + 6-7 oktober
Ort:
Stockholm
Datum:
19 september - 07 oktober 2022
Språk:
Svenska
Pris:
38 000 SEK (Ex moms)

i Vill du prata med någon om utbildningen? Klicka här!

Marcus Feldt – SSE Executive Education

Kontakta mig

Marcus Feldt

Specialized Client Director

Tel: +46 8 586 175 13

marcus.feldt@exedsse.se