Beskrivning

Utbildningen är uppbyggd kring de olika entreprenadavtalen. Du kommer att få kunskaper om entreprenörers och beställares synsätt på försäkringsbehov och skadehantering. Kursen tar upp entreprenadavtal, ansvarsfrågor, olika entreprenadvillkor, lagar samt rättspraxis inom entrenprenadrätt.

Utbildningen ingår i IFU:s diplom för säljare/förmedlare sakförsäkring.

För vem

För skadereglerare, säljare, förmedlare eller andra som kommer i kontakt med entreprenadjuridiska frågeställningar i sitt arbete.

Mål och resultat

Du lär hur entreprenadjuridiken fungerar och hur försäkringens olika moment samverkar och står i förhållande till varandra.

i Vill du prata med någon om utbildningen? Klicka här!

Kontakta mig

Annmari Hägg Håkansta

Specialized Client Director

Tel: +46 8 586 175 18

Annmari.hakansta@exedsse.se

Ylva Wallin – SSE Executive Education

Kontakta mig

Ylva Wallin

Program Manager

Tel: +46 8 586 175 93

ylva.wallin@exedsse.se