Beskrivning

Denna kurs ger en bred bas till dig som arbetar inom livförsäkringsområdet. Utbildningen är en blandning av självstudier/onlinemoduler och två lärarledda utbildningsdagar i sal och avslutas med test. Lärarna är försäkringsexperter med mångårig erfarenhet av utbildning och branschen.

KURSINNEHÅLL

Följande utbildningsområden genomförs både genom självstudier/onlinemoment samt via utbildning i sal:

Grundläggande livförsäkringsjuridik
Den grundläggande juridik som du måste förstå och ta hänsyn till för att kunna utföra en bra och korrekt rådgivning.
• Försäkringsavtalslagen – vad innebär den för dig i ditt arbete?
• Familjerätt – vad innebär t ex arvskifte, att vara sambo/gift ur ett juridiskt perspektiv för dina kunder och vad bör ta hänsyn till och vad bör du informera om?
• Beskattningsrätt – vilka skatteregler gäller våra kunder och vad är viktigt att tänka på vid en rådgivningssituation?

Grundläggande social- och avtalsförsäkring
Sveriges grundläggande försäkringsskydd och luckor i detta som ger upphov till kompletterande försäkringsskydd.
• Socialförsäkring – innefattas såväl sjävstudier som en utbildningstid i sal ersättningar vid sjukdom, pensionering och dödsfall.
• Avtalsförsäkring – ersättningar vid sjukdom, pensionering, dödsfall och arbetsskada från avtal och TGL
• Produktkunskap – vilka produkter är lämpade för vissa kunder och vilka är produkter är det inte?

Fristående onlinemoduler:

Försäkringsmarknaden – utbildningen belyser intressanta aspekter av branschens utveckling från olika perspektiv.

Anti-penningtvätt och Anti-terrorismfinansiering – speciellt anpassad för dig som livförsäkringsdistributör med tydlig info om vad som krävs av dig samt konkreta verktyg för hur du ska agera för att hindra brott.

GDPR för försäkringsbranschen – om Dataskyddsförordningen i praktiken speciellt anpassad för dig i försäkringsbranschen om vad som gäller och vilka krav som ställs på dig i din yrkesroll.

Försäkringsekonomi – om hur försäkringsbolaget styrs genom nyckeltal och vilken inverkan försäkringsdistributörens arbete har på bolagets lönsamhet och utveckling.

För vem

Kursen passar utmärkt för dig som kanske är ny i livförsäkringsbranschen, arbetar som handläggare, assistent eller med enklare rådgivning och vill ha grundläggande kunskaper inom liv- och pensionsförsäkring. Den är också ett första steg för dig som vill bli livförsäkringsrådgivare.

Mål och resultat

Du får goda grundkunskaper inom livförsäkring - hur vårt försäkringsmässiga skyddsnät ser ut vid olycksfall, sjukdom, pension och dödsfall, samt i familjejuridik och beskattning. Du får erforderlig kunskap om hur du ska/måste agera för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. Du får även viktiga baskunskaper kopplat till försäkringsbranschen i stort som om försäkringsmarknaden, GDPR och försäkringsekonomi. Efter godkänt kunskapsprov erhålls ett utbildningsintyg.

Fakta:

Aktuella programstarter:

2 lärarledda halvdagswebinar i oktober och 2 lärarledda halvdagswebinar i mars + självstudier online/litteratur under utbildningsperioden
Ort:
Live online + Online
Datum:
12 oktober 2022 - 07 mars 2023
Språk:
Svenska
Pris:
26 000 SEK (Ex moms)
Rabatt för diplomander, kontakta IFU för detta.

i Vill du prata med någon om utbildningen? Klicka här!

Kontakta mig

Maria Enger

Specialized Client Director

Tel: +46 8 586 17 545

maria.enger@exedsse.se