Beskrivning

Civilskadereglering säkerställer nivån på din yrkeskompetens och behandlar skadefall som omfattas av villahemförsäkringen och fritidshusförsäkringen som bl.a. innehåller momenten egendom, ansvar och rättsskydd. Utbildningen är praktiskt inriktad och belyser ett flertal exempel på skador och de vanligaste förekommande fallen så att du sedan kan hantera dem.
Pedagogiken bygger på förstudier och föreläsning med praktisk förankring i form av både diskussions- och praktikfall.
Utbildningens innehåll:
Lagstiftning
Produktkunskap
Praktiska skadefall
Gruppdiskussion
Civilskadereglering är en delkurs i Diplomutbildningen för civilskadereglerare. Utbildningen genomförs online och avslutas med en nätbaserad tentamen.

Mål och resultat

Efter genomgången utbildning kommer du att kunna reglera de mest frekventa skadorna inom villahem- och fritidshusförsäkringen.

Fakta:

Aktuella programstarter:

15-16 april 2024
Ort:
Live online
Datum:
15 - 16 april 2024
Språk:
Svenska
Pris:
19 000 SEK (Ex moms)
15-16 april 2024
Ort:
Live online
Datum:
15 - 16 april 2024
Språk:
Svenska
Pris:
19 000 SEK (Ex moms)

i Vill du prata med någon om utbildningen? Klicka här!