Beskrivning

En praktiskt inriktad kurs med betoning på reglering av skadefall som omfattas av hemförsäkringen. Med ett flertal exempel på skador belyser utbildningen de vanligaste förekommande fallen så att du sedan kan hantera dem. Även vägledning i villkorstolkning och skaderegleringsteknik behandlas under kursdagarna. Pedagogiken baseras på förstudier och korta föreläsningspass med praktisk förankring i form av både diskussions- och praktikfall.

Kursens avslutas med en nätbaserad kunskapstest.

Kursens innehåll:
• Produktkunskap
• Villkorstolkning
• Skaderegleringsteknik
• Praktiska skadefall

i Vill du prata med någon om utbildningen? Klicka här!

annmari_hakansta_exedsse_2017

Kontakta mig

Annmari Hägg Håkansta

Specialized Client Director

Tel: +46 8 586 175 18

Annmari.hakansta@exedsse.se

Ylva Wallin – SSE Executive Education

Kontakta mig

Ylva Wallin

Program Manager

Tel: +46 8 586 175 93

ylva.wallin@exedsse.se