Beskrivning

Civilskadereglering säkerställer nivån på din yrkeskompetens och behandlar skadefall som omfattas av villahemförsäkringen och fritidshusförsäkringen som bl.a. innehåller momenten egendom, ansvar och rättsskydd. Utbildningen är praktiskt inriktad och belyser ett flertal exempel på skador och de vanligaste förekommande fallen så att du sedan kan hantera dem.
Pedagogiken bygger på förstudier och föreläsning med praktisk förankring i form av både diskussions- och praktikfall.

Utbildningens innehåll:
Lagstiftning
Produktkunskap
Praktiska skadefall
Gruppdiskussion

För detaljinformation om programmet beställ gärna utbildningens målbeskrivning.
Civilskadereglering är en delkurs i Diplomutbildningen för civilskadereglerare. Utbildningen avslutas med en nätbaserad tentamen.

Mål och resultat

Efter genomgången utbildning kommer du att kunna reglera de mest frekventa skadorna inom villahem- och fritidshusförsäkringen.

Fakta:

Aktuella programstarter:

19-20 januari 2021
Ort:
Live Onlineutbildning. Denna utbildning ges även på plats i klassrum vid andra tillfällen.
Datum:
19 - 20 januari 2021
Språk:
Svenska
Pris:
16 000 SEK (Ex moms)

i Vill du prata med någon om utbildningen? Klicka här!

Kontakta mig

Annmari Hägg Håkansta

Specialized Client Director

Tel: +46 8 586 175 18

Annmari.hakansta@exedsse.se

Ylva Wallin – SSE Executive Education

Kontakta mig

Ylva Wallin

Program Manager

Tel: +46 8 586 175 93

ylva.wallin@exedsse.se