– Vi som arbetar inom Risk och Försäkring har, på grund av vad som hänt i världen de senaste åren, upplevt en betydligt större efterfrågan från kunderna på råd kring kriser och hantering av risker, säger Martin. Att kunderna väljer att transferera en del av den risken vidare till olika försäkringar är en naturlig följd.

Martin Hagenström är programledare för Företagsförsäkring – fördjupning, en ny utbildning som ger dig en djupare insikt i några av de vanligaste frågeställningarna som professionella försäkringsrådgivare ställs inför.

– I programmet tar vi även upp många av de nya utmaningar vi träffar på i vårt dagliga arbete, berättar Martin.

Programmet bygger på att du har arbetat i några år med företagskunder och fått en ytterligare erfarenhet av kundernas behov. Utbildningen ger dig nya perspektiv och strukturerade metoder att tala om risk och försäkring med kunderna.

– Det handlar om att kunna möta kundernas behov av kvalificerad risk- och försäkringsrådgivning, där vi ska kunna erbjuda ett ytterligare värde som rådgivare, utöver själva försäkringsplaceringen.

Utbildningen utgår från fallföretag, med fördjupning primärt inom Ansvars- och egendom/avbrottsförsäkring – men även andra områden kan vara aktuella. Det beror på hur diskussionerna går och vad deltagarna visar intresse för.

– Innehållet följer utvecklingen i vår omvärld och ska ständigt vara aktuellt, berättar Martin. Det gör att de områden som diskuteras kommer variera mellan åren. Men formatet och metoden att bygga upp en kvalificerad dialog med en kund kommer vara enhetlig. Som deltagare kommer du att träna på att ta diskussionen med kunderna till nästa nivå och kunna erbjuda ett tydligt mervärde utöver den trygghet en försäkring ger.

Efter utbildningen har du fått ny kunskap och verktyg för att förfina ditt arbetssätt och kan på så sätt erbjuda kunderna en bättre och mer värdefull rådgivning.

 


Martin Hagenström utbildar inom Företagsförsäkring och är lärare på IFU sedan 2010. Martin har tidigare varit verksam inom M&A (Rådgivning kring företagsöverlåtelser), men är sedan 2003 i försäkringsbranschen. Där har han haft olika positioner inom ett av de globala förmedlarbolagen, med fokus på rådgivning till kunder, företrädesvis större bolag med internationella exponeringar.


 

Kontakta mig

Marcus Feldt

Specialized Client Director

Tel: +46 8 586 175 13

marcus.feldt@exedsse.se