• Corporate Finance for Lawyers

  2017-09-11

  Seminarie

  A 2-day program on the fundamentals of Corporate Finance

  Ort: Handelshögskolan i Stockholm

  Nästa programstart: 2017-09-11

  Tid: 11 och 22 september

  Läs mer

 • Strategisk riskkommunikation

  2017-05-08

  Seminarie

  Förtroendeskapande riskkommunikation för chefer, risk- och kommunikationsansvariga

  Ort: Executive Conference Center, Sveavägen 63, Stockholm

  Nästa programstart: 2017-05-08

  Tid: 8-9 maj 2017

  Läs mer

 • Personskadeseminarium för specialister

  2017-09-28

  Seminarie

  Branschens viktigaste forum för specialister i workshop format

  Ort: SSE Executive Education, Sveavägen 63, Stockholm

  Nästa programstart: 2017-09-28

  Tid: 28-29 september 2017

  Läs mer

 • Styrelseutbildning för försäkringsföretag och captives

  2017-10-05

  Seminarie

  Ett specialanpassat upplägg för försäkringsföretags- och captivestyrelser med utgångspunkt i såväl gällande som kommande regelverkskrav och de förväntningar som myndigheterna har på bolagen avseende bolagsstyrning och intern kontroll. Utbildningen utgår från en bas som baseras på reglerna inom Solvens 2 direktivet. Utbildningen följer regelverkskraven på Fit and Proper för styrelse/ledning/nyckelfunktioner och innehåller alla de kunskapsfundament […]

  Ort: Stockholm

  Nästa programstart: 2017-10-05

  Tid: 5 oktober

  Läs mer

 • Trafikskadeseminarium, fördjupning

  Seminarie

  Ett seminarium för erfarna skadereglerare som vill fördjupa sig i vållandefrågor, skade- och rättsfall.

  Läs mer

 • Trafikskadeseminarium – Stockholm

  Seminariet ska ses som en vidareutbildning för dem som har arbetat några år som skadereglerare och har behov av att utveckla och aktualisera sina kunskaper samt utbyta erfarenheter med branschkollegor. Deltagaren bidrar med sina erfarenheter genom att diskutera och lösa aktuell vållandeproblematik. Ett femtontal autentiska skadefall med varierande situationer behandlas i grupp för att sedan […]

  Läs mer

 • Försäkringsteknik och prissättning

  Seminarie

  Med fokus på fundamenten i försäkringsmatematiken och förståelse för lönsamheten i olika försäkringsprodukter

  Läs mer

 • Trafikskadeseminarium för specialister

  Seminarie

  Programmet är speciellt utformat för deltagare som har en överprövnings, specialist eller chefsfunktion där innehållet omfattar branschgemensamma frågor, praxisgrundande trafikjuridiska frågeställningar, prejudicerande rättsfall, forskningsredovisning och nätverkande erfarenhetsutbyte. Tillsammans med seminarieledarna bidrar deltagaren till att skapa ett forum som går i spetsen för utvecklingen av det trafikjuridiska området i försäkringsbranschen. Alla bolag har möjlighet att delta […]

  Läs mer

 • Tolkning av försäkringsvillkor

  2017-11-27

  Seminarie

  Metodlära och konsekvensanalys och med boken om tolkning av försäkringsvillkor som kurslitteratur

  Ort: Konferens Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57 A, Stockholm

  Nästa programstart: 2017-11-27

  Tid: 27-29 november 2017

  Läs mer