Beskrivning

2014 publicerade Marcus Radetzki sin bok om tolkning av försäkringsvillkor. I denna bok presenteras en schematisk modell för villkorstolkning som därefter har legat till grund för ett stort antal mycket uppskattade utbildningar rörande denna praktiskt viktiga frågeställning.
I januari 2020 publiceras den andra upplagan av sagda bok. I anslutning härtill erbjuder IFU ett fördjupningsseminarium som, även det, baseras på Radetzkis bok (som ingår i kursavgiften).
Seminariet inleds med en kort genomgång/repetition av Radetzkis modell för praktisk villkorstolkning. Mot denna bakgrund genomförs ett stort antal praktiska övningar som syftar till att ge deltagarna de verktyg som krävs för att på ett konsekvent och rättssäkert sätt kunna hantera de komplexa frågor beträffande tolkning och tillämpning av försäkringsvillkor som regelbundet aktualiseras i försäkringsbolagens skaderegleringsverksamhet.
Härutöver diskuteras ett antal övergripande frågeställningar, däribland följande:

– Divergerar principerna för tolkning av försäkringsvillkor beroende på vilken typ av försäkring som är i fråga?
– Avviker principerna för tolkning av försäkringsvillkor från den allmänna avtalsrättens tolkningslära?
– Borde principerna för tolkning av försäkringsvillkor förändras?
– Borde utformningen av försäkringsvillkor förändras?

Seminariet vänder sig till dig som tidigare deltagit vid Marcus Radetzkis utbildning beträffande tolkning av försäkringsvillkor och som önskar fördjupade teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter inom området. Passar alltså bra för deltagare från såväl försäkringsbolag som försäkringsförmedlare, skaderegleringsföretag, advokatbyråer och andra verksamheter.

För vem

Tidigare deltagare från utbildning inom "Tolkning av försäkringsvillkor"

Fakta:

Aktuella programstarter:

1-2 april 2020
Ort:
Stockholm
Datum:
01 - 02 april 2020
Pris:
17 000 SEK (Ex moms)

i Vill du prata med någon om utbildningen? Klicka här!