Beskrivning

Programmet belyser tillitstyrning i offentlig sektor i praktisk tillämpning. Utgångspunkten ligger i de speciella formella krav som ställs på offentliga organisationers styrning och uppföljning. Krav på minskad detaljstyrning och ökat handlingsutrymme ställs också för att ta tillvara på medarbetarnas kompetens, kunskap och engagemang. Som deltagare får du en stabil kunskapsbas utifrån gällande regelverk och lagar och får del av metoder och verktyg som direkt kan omsättas och integreras i verksamheten. Detta skapar förutsättningar för en arbetsmiljö där medarbetare kan ta ansvar och ökar handlingsutrymme, autonomi och samarbete. Innehållet kan delas upp i ämnesområdena verksamhetsplanering, genomförande, uppföljning, ledarskap, strukturstöd och samordning. För ett mer detaljerat innehåll se bifogad broschyr.

För vem

Programmet passar dig som arbetar inom offentlig sektor, eller arbetar mot offentlig sektor som konsult eller leverantör. Du kan till exempel ha en roll där du arbetar med styrning, planering, genomförande, uppföljning, verksamhetsutveckling eller för andra funktioner inom intern styrning och kontroll såsom internrevisor.

Fakta:

Aktuella programstarter:

14-15 mars 2023
Ort:
Live Online
Datum:
14 - 15 mars 2023
Pris:
22 000 SEK (Ex moms)

i Vill du prata med någon om utbildningen? Klicka här!