Beskrivning

Denna utbildning belyser informationssäkerhetsarbetet ur alla relevanta aspekter du behöver för att kunna organisera ditt arbete, nå uppsatta mål och göra din organisation till en informationssäker verksamhet där en rad viktiga kriterier är uppfyllda. Utifrån en bas om vad informationssäkerhet egentligen är och betyder för olika företag så kommer utbildningen sätta stommen gällande ramverk och lagstiftning samt hur informationssäkerhetsarbetet implementeras i praktiken i tex. styrdokument, organisation och kommunikation med ledningen. Framväxande behov och riskutsatthet i form av lagstiftning, kriser och yttre hot gör att detta arbete hela tiden måste följa omvärldens ständiga rörelser.

Utbildningen ger också fördjupade kunskaper till att verka som datasskyddsombud och vad det innebär i praktiken genom att höja nivån på säkerhetsarbetet samtidigt som du skapar värde och säkerställer kontinuitet i verksamheten. Detta är inte minst viktigt utifrån hållbarhetsperspektivet som står högt på dagordningen i de flesta verksamheter.

För ett mer detaljerat innehåll se tillhörande broschyr.

För vem

Programmet passar dig som arbetar inom en verksamhet som har informationssäkerhetsarbetet högt på dagordningen och/eller ska börja organisera kring detta. Viktiga målgrupper är ansvariga för informationssäkerhet, dataskydd, riskhantering, compliance, juridik, verksamhet, ledning, kontinuitets/kris/incidenthantering eller andra funktioner som omfattar ett säkerhetsarbete/ansvar. Vidare passar programmet också bra för olika typer av konsulter som tex. advokater och IT-strateger. För att kunna tillgodogöra sig utbildningen bör man förbereda sig enligt rekommendation samt vara införstådd med begreppsapparaten på sin egen arbetsplats.

Mål och resultat

Efter genomgången utbildning och godkänt test så blir du Certifierat Dataskyddsombud från Handelshögskolan i Stockholm Executive Education/IFU. I kombination med utbildningen Cyber Risk Management och online utbildningen Enterprise Risk Management kan du också bli Diplomerad Cyber Risk Manager/CISO – informationssäkerhetsspecialist från HHS ExEd/IFU.

Fakta:

Aktuella programstarter:

2-3 oktober + 24-26 oktober 2022
Ort:
Stockholm
Datum:
03 - 26 oktober 2022
Pris:
45 000 SEK (Ex moms)
Vid behov förbehåller vi oss rätten att genomföra utbildningen online. Medlemmar i SWERMA erhåller 10% på kurspriset.

i Vill du prata med någon om utbildningen? Klicka här!