Beskrivning

Utbildningen vänder sig till dig som ledare i en verksamhet som just nu arbetar med digital förändring. Utbildningens fokus är strategisk riskbaserad digital förändring, det vill säga hur du som ledare pragmatiskt kan minimera risker och hantera de utmaningar digital förändring innebär för din verksamhet. Vi ser över utmaningar med externa förväntningar och krav, intern förmåga att leverera och verksamhetens roll i nya ekosystem. Utbildningen är praktiskt inriktad med fokus på pragmatiska lösningar för att komma vidare samt att förebygga/förbereda sig på vanliga utmaningar som kommer med ökad digital mognad. Inför utbildningen görs avstämningar med alla deltagare där utmaningar och förväntningar för varje deltagande organisation stäms av. Under utbildningen sätter vi diskussionsgrupper, djupdykningar och fokusområden för att följa upp utmaningarna och skapa maximalt värde för deltagarna. En extra dimension till detta är att deltagarna kommer från olika branscher vilket gör att nya lärdomar kommer att dras. Deltagarna kommer att hitta lösningar och verktyg de direkt kan använda inom sin egen organisation.

Viktiga områden som vi tittar närmare på inom utbildningen är; Digital förändring av verksamheter idag, vilket kan vara allt från informationsdigitalisering, till nya digitala affärsmodeller eller att helt byta bransch. Det interna förändringsarbetet som för många innebär utmaningar med att traditionell verksamhetsteknik och IT konvergerar. Interna utmaningar med att tidigare distinkt skilda ansvarsområden sammanfaller, nya tillkommer och fokus flyttas. Pressande behov av att bedriva förändringsarbete i olika takt. Brist på kompetens och förmågor inom organisationen.
Innehåll
• Strategisk förändring och digitalmognad – risker vid olika mognadsnivåer
• Digital förändring – existensberättigande; risken att inte vara relevant
• Digital förändring – internt förändringsarbete; risken att inte leverera
• Externa intressenter – extern lyhördhet; risken att missa viktiga nya ekosystem och samarbeten
• Riskhantering vid digital förändring – strategisk översikt och konkreta verktyg

För vem

VD, ledningsgrupper, och avdelningschefer. Andra ansvariga för den strategiska utvecklingen och långsiktiga inriktningen för verksamheten. Man kan med fördel delta flera personer från samma organisation.

Mål och resultat

Utbildningen ger dig nödvändiga kunskaper om de utmaningar digital förändring skapar för företag idag. Utbildningen är interaktiv och praktiskt inriktad och utgår från reella case/uppgifter vilka ges tid att bearbetas och diskuteras. Målet är att få ett helhetsperspektiv på risker runt digital förändring, för att bättre kunna identifiera både riskerna i sig samt hitta pragmatiska lösningar att hantera dem ur ett strategiskt helhetsperspektiv.


Caroline Malm - programledare för utbildningen Strategisk digital riskhhantering

Risker och möjligheter vid digitalt förandringsarbete

Företag som lyckas med digital transformation kalkylerar in risker och bemöter tvivel redan från start, menar Caroline Malm, digital transformations-strateg och programledare för utbildningen Strategisk digital riskhantering.

Läs artikeln med Caroline Malm >>

Fakta:

Aktuella programstarter:

26-28 augusti 2019
Ort:
Stockholm
Datum:
26 - 28 augusti 2019
Pris:
25 000 SEK (Ex moms)

i Vill du prata med någon om utbildningen? Klicka här!

Marcus Feldt – SSE Executive Education

Kontakta mig

Marcus Feldt

Specialized Client Director

Tel: +46 8 586 175 13

marcus.feldt@exedsse.se