Beskrivning

Riskhantering och projektstyrning är två aktiviteter som ökat i strategisk betydelse i och med framväxten av allt större och mer komplexa projekt inom t.ex. bygg, infrastruktur, IT och industri. I stora projekt är riskbilden svårare att överblicka och eventuella problem kan få omfattande och svåröverskådliga konsekvenser. Men med en tydlig projektstyrning och systematisk riskhantering kan man undvika allvarliga fallgropar och t.o.m. omvandla använda kunskaper om projektets risker till att identifiera nya möjligheter och utveckla projektplanen.

Utbildningen Riskhantering och projektstyrning ger dig goda kunskaper kring riskhanteringsprocessen och hur den kan tillämpas i projektsammanhang. Du kommer även att få fördjupad förståelse för typiska projektrisker.

Programinnehåll
Under utbildningen går vi igenom riskhanteringsprocessens olika faser:
• Riskidentifiering och konsolidering
• Riskanalys och riskutvärdering
• Riskbehandling – definiera och följa upp

Mer detaljer kring programmets innehåll hittar du i broschyren som du kan ladda ner ovan.

Programledare
Riskhantering och projektstyrning leds av Henrik Szentes, företagare och forskare inriktad på projektorganisationer och riskhantering. Henrik släppte nyligen boken Tio klassiska risker i projekt – Och hur man vänder risk till möjlighet (Roos & Tegner), och kursdeltagarna kommer att få ett exemplar av boken efter genomförd kurs.

För vem

Utbildningen vänder sig till alla som kommer i kontakt med arbete i projektform – både för dig som arbetar i projektorganisation och för dig som leder den organisation som skall ta emot resultatet av projektet – oavsett bransch. Utbildningen vänder sig således till projektchefer, seniora projektledare, styrgruppsfunktioner, programledare, processägare, investerare, beställare, ledningsfunktioner eller andra med motsvarande behov. Typexempel på projekt är allt från byggentreprenader till större complianceprojekt.


henrik-szentes_800x800

Riskhantering – en språngbräda till smartare projekt

Med rätt inställning och ett strukturerat arbetssätt kan riskhantering förbättra både genomförandet av projekt och det färdiga resultatet.

Läs intervjun med programledare Henrik Szentes >>

Fakta:

Aktuella programstarter:

23-25 oktober 2019
Ort:
Stockholm
Datum:
23 - 25 oktober 2019
Pris:
24 000 SEK (Ex moms)

i Vill du prata med någon om utbildningen? Klicka här!

Marcus Feldt – SSE Executive Education

Kontakta mig

Marcus Feldt

Specialized Client Director

Tel: +46 8 586 175 13

marcus.feldt@exedsse.se