Beskrivning

Det är skillnad mellan kommunal, statlig och landstingens verksamhet i förhållande till privat. Styrningen utgår i det offentliga alltid från lagar, förordningar och politiska beslut. Offentlig verksamhet präglas också, mer än näringslivet, av allmänhetens förväntningar och krav på insyn. Därför ser arbetet med riskhantering(Risk Management) annorlunda ut. Rätt utnyttjat kan dock en genomarbetad riskhantering vara ett kraftfullt och nödvändigt verktyg i offentlig sektor. Något som också Ekonomistyrningsverket slår fast i sina direktiv om Intern styrning och kontroll.

IFU – Handelshögskolan Executive Education erbjuder ett fördjupningsprogram om riskhantering som svarar upp mot direktivets innehåll och utgår från de speciella krav som ställs på den offentliga sektorn. Programmet ger nödvändiga baskunskaper och redovisar metoder för att underbygga ett bättre beslutsfattande och leda till ett mer effektivt arbete med organisationens risker. Praktiska övningar, praktikfall och diskussioner deltagarna emellan ingår som en viktig del av lärandet. Programmet leds av experter med gedigen erfarenhet av styr- och riskfrågor inom både statlig och kommunal verksamhet samt privata och börsnoterade bolag.

För vem

Programmet Integrerad riskhantering i offentlig riktar sig till dig i ledningsfunktion; ekonomiansvariga, risk managers och controllers nära den högsta ledningen, internrevisorer och andra som har ansvar för riskhantering i både statlig, landstings- och kommunal verksamhet.

Mål och resultat

Utbildningen ger nödvändiga baskunskaper och metoder för bättre beslutsfattande i verksamheten. Genom dessa kunskaper kan du i ditt dagliga arbete ha kontroll, hantera risker och undvika kriser. På så sätt kan du utveckla verksamheten i rätt riktning genom ett mer effektivt och kostnadsbesparande arbete där potentiella problem på ett tidigt stadium kan undvikas.

Fakta:

Aktuella programstarter:

18-20 mars 2020
Ort:
Stockholm
Datum:
18 - 20 mars 2020
Språk:
Svenska
Pris:
24 000 SEK (Ex moms)

i Vill du prata med någon om utbildningen? Klicka här!

Marcus Feldt – SSE Executive Education

Kontakta mig

Marcus Feldt

Specialized Client Director

Tel: +46 8 586 175 13

marcus.feldt@exedsse.se