Beskrivning

Denna utbildning handlar om återförsäkring ur ett praktiskt perspektiv. Målsättningen med programmet är att utifrån olika aspekter beskriva hur den nordiska återförsäkringsmarknaden fungerar idag. Programmet är uppbyggt kring tre huvudområden; återförsäkringens funktion, optimering och modellering samt köp av återförsäkring. Vi kombinerar teoretiska pass med praktiska övningar där sista dagen består av en case studie som syr ihop programmets olika delar för att skapa en optimal återförsäkringslösning.

Innehåll

Varför Återförsäkring?
Terminologi
Återförsäkringstyper
Katastrofmodellering
Strukturerade återförsäkringsprogram
Prissättning och Optimering
Case studie

Programmet leds av seniora experter inom återförsäkring. Efter avslutat program utdelas intyg från IFU-Handelshögskolan i Stockholm Executive Education.

För vem

Programmet har utformats för att deltagare från olika områden skall få nya kunskaper och insikter om hur återförsäkring fungerar i praktiken och insatt i sitt sammanhang och vänder sig till ekonomer, aktuarier, underwriters, skadereglerare, risk managers, revisorer, jurister med flera. Programmet passar även ypperligt för försäkringsdistributörer som behöver uppfylla IDD kravet om 15 timmars vidareutbildning varje år.

Fakta:

Aktuella programstarter:

20-21 januari 2021
Ort:
Stockholm
Datum:
01 - 02 juli 2021
Språk:
Svenska
Pris:
17 000 SEK (Ex moms)

i Vill du prata med någon om utbildningen? Klicka här!

Marcus Feldt – SSE Executive Education

Kontakta mig

Marcus Feldt

Specialized Client Director

Tel: +46 8 586 175 13

marcus.feldt@exedsse.se