Beskrivning

Målsättningen med Nya Reinsurance in Practice Program är att beskriva hur marknaden fungerar idag, vilka informationskrav som ställs och hur ett återförsäkringsskydd anpassat till ett försäkringsbolags riskaptit och kapitalsituation kan utformas. I huvudsak speglas ett köparperspektiv, men de flesta avsnitt är även tillämpliga på mottagen återförsäkring. Utbildningen är sammanlagt 2 dagar där dag 1 ägnas till att gå igenom återförsäkringens funktion via teoretiska pass och dag 2 ägnar sig åt fördjupande praktiska övningar.

För vem

Reinsurance in Practice programmet har utformats för att deltagare från olika områden skall få nya kunskaper och insikter om hur återförsäkring fungerar i praktiken och insatt i sitt sammanhang och vänder sig till ekonomer, aktuarier, underwriters, skadereglerare, risk managers, revisorer och jurister oberoende av förkunskaper.

Mål och resultat

Till skillnad mot de flesta återförsäkringskurser har detta program utformats interaktivt så att deltagarna direkt förstår hur olika typer av återförsäkring fungerar i praktiken och hur en vald återförsäkringsstrategi kan testas och implementeras.

i Vill du prata med någon om utbildningen? Klicka här!

Marcus Feldt – SSE Executive Education

Kontakta mig

Marcus Feldt

Specialized Client Director

Tel: +46 8 586 175 13

marcus.feldt@exedsse.se