Beskrivning

Ett av försäkringsbolagens viktigaste uppdrag och fokusområden idag är att upptäcka och driva regresser i förhållande till den som orsakat skadan med syftet att skadekostnaden ska placeras hos den som faktiskt orsakat den. Det finns således ett stort kunskapsbehov idag att alla som aktivt arbetar med skadereglering och juridik har förmåga att trots hög arbetsbelastning och snabba beslut, kunna hitta dessa regressmöjligheter i det dagliga arbetet. I många fall finns det också behov av att kunna driva hela regressprocessen.
Upplägg
I denna utbildning kommer vi att arbeta med praktiska verktyg för att upptäcka och driva regresser. Vi arbetar systematiskt med hur man identifierar regresser i autentiska skadefall hämtade från egendomssidan inom motor-, civil- och företagsförsäkring. Vidare kommer vi att arbeta med best practice i processhanteringen av regresserna och på så sätt ge deltagarna de kunskaper de behöver för att kunna driva dessa regresser själva eller i samspel med juridisk expertis. Allt med syftet att säkerställa underlaget för en ev. kommande domstolsprocess. Efter work shopen kommer vi att sammanställa de viktigaste angreppssätten, slutsatserna och processgången i ett PM som kan användas i deltagarnas fortsatta arbete.

För vem

Du har erfarenhet av skadereglering och har arbetat med sakskador i minst två år. Du behöver inte ha sysslat med regresshantering tidigare men är du jurist eller motsvarande så kan du med fördel ta kontakt med programledningen för att stämma av dina förkunskaper innan.

Fakta:

Aktuella programstarter:

12-14 november 2018
Ort:
Stockholm
Datum:
12 - 14 november 2018
Språk:
Svenska
Pris:
23 000 SEK (Ex moms)

i Vill du prata med någon om utbildningen? Klicka här!

Marcus Feldt – SSE Executive Education

Kontakta mig

Marcus Feldt

Specialized Client Director

Tel: +46 8 586 175 13

marcus.feldt@exedsse.se