Beskrivning

Genom denna kurs får du först och främst en grundläggande förståelse av externredovisningens rapporter och hur dessa kan användas för nyckeltalsanalys av företag. Vi hjälper dig att kunna läsa och i viss mån analysera såväl budget som en årsredovisning. Du lär dig även förstå vanliga begrepp såsom nyckeltal, balansräkning, bokfört värde, återanskaffningsvärde och resultaträkning.

Undervisningen baseras på praktikfall med kopplingar till verkliga årsredovisningar.

Alla föreläsare är knutna till Handelshögskolan i Stockholm.

För vem

Alla som behöver lära sig att bedöma ett kundföretags ekonomiska situation.

Mål och resultat

Du lär dig bedömma ett företags ekonomiska situation - lönsamhet, likviditet och finansiella ställning.

i Vill du prata med någon om utbildningen? Klicka här!

Kontakta mig

Annmari Hägg Håkansta

Specialized Client Director

Tel: +46 8 586 175 18

Annmari.hakansta@exedsse.se

Ylva Wallin – SSE Executive Education

Kontakta mig

Ylva Wallin

Program Manager

Tel: +46 8 586 175 93

ylva.wallin@exedsse.se