Beskrivning

Utbildningen omfattar de nämndpromemorior som du som skadereglerare måste behärska. Det gäller blanketterna rörande sedvanlig ersättning, underhållsersättning samt s.k.§4-ärenden. Bedöms nämndpromemoriorna (dvs blanketten jämte bilagor) vara bristfälligt ifyllda finns en stor risk att ärendet blir vilandeförklarat vilket kommer att både fördröja och fördyra handläggningen. Det fästes således stor vikt vid att alla väsentliga uppgifter är rätt redovisade men också att viktiga handlingar ur akten är bifogade. För att säkerställa branschkunskaperna inom detta område så erbjuder IFU denna utbildning för skadereglerare med noggrann genomgång av blanketterna under ledning av representant från nämndens kansli. Utbildningen ingår också som obligatoriskt moment i diplomutbildningen för invaliditetsskadereglerare och genomförs under en heldag.

För vem

Skadereglerare och skadechefer

Fakta:

Aktuella programstarter:

17 oktober 2019
Ort:
Stockholm
Datum:
17 oktober 2019
Språk:
Svenska
Pris:
7 000 SEK (Ex moms)

i Vill du prata med någon om utbildningen? Klicka här!

Kontakta mig

Maria Enger

Specialized Client Director

Tel: +46 8 586 17 545

maria.enger@exedsse.se

Marcus Feldt – SSE Executive Education

Kontakta mig

Marcus Feldt

Specialized Client Director

Tel: +46 8 586 175 13

marcus.feldt@exedsse.se