Beskrivning

Utbildningen omfattar praktisk tillämpning av de nämndpromemorior som du som skadereglerare måste behärska. Det gäller blanketterna rörande sedvanlig ersättning, underhållsersättning och tvistlösning. Bedöms nämndpromemoriorna (dvs blanketten jämte bilagor) vara bristfälligt ifyllda finns en stor risk att ärendet blir vilandeförklarat vilket kommer att både fördröja och fördyra handläggningen. Det fästes således stor vikt vid att alla väsentliga uppgifter är rätt redovisade men också att viktiga handlingar ur akten är bifogade.

För att säkerställa branschkunskaperna inom detta område så erbjuder IFU denna utbildning för skadereglerare med noggrann genomgång av blanketterna under ledning av representant från Trafikskadenämndens kansli.

Följande PM-mallar kommer att arbetas igenom under dagen:
• PM för Tvistlösningsärenden
• PM om ersättning för invaliditet från och med den 1 januari 2002
• PM om ersättning för invaliditet före den 1 januari 2002 samt
• PM om ersättning för underhåll

Utbildningen ingår också som obligatoriskt moment i diplomutbildningen för invaliditetsskadereglerare och genomförs under en heldag.

För vem

Skadereglerare och skadechefer

Mål och resultat

Genom detta utbildningspass säkras korrekt hantering av nämndpromemorior för att undvika kostsamma dröjsmål.

Fakta:

Aktuella programstarter:

18 november
Ort:
Live Online
Datum:
18 november 2021
Språk:
Svenska
Pris:
7 000 SEK (Ex moms)

i Vill du prata med någon om utbildningen? Klicka här!

Kontakta mig

Maria Enger

Specialized Client Director

Tel: +46 8 586 17 545

maria.enger@exedsse.se

Marcus Feldt – SSE Executive Education

Kontakta mig

Marcus Feldt

Specialized Client Director

Tel: +46 8 586 175 13

marcus.feldt@exedsse.se