Beskrivning

I detta specialanpassade fördjupningsprogram tar vi ett helhetsgrepp om motorfordonsaffären och genomlyser den ur olika aspekter.

Utbildningen omfattar hela arbetet kring en lyckad underwritingprocess där vi utgår från var branschens och dess aktörer befinner sig idag. Från inledningen om vikten av att förstå klassisk premiesättning med tillhörande riskvärdering, analys och uppföljning går vi in på flera typer av fordonsflottor med tillhörande kundföretag inom tex: transport, skogsindustri och fordonsdetaljister. Varje fordonsindustri specialstuderas belysta med flertalet praktikfall och ur de tre viktiga aspekterna: hur gör jag en korrekt riskanalys av just detta kundföretag, hur kommer prissättningen att se ut och hur beräknas den men framförallt vilket ytterligare mervärde kan jag ge kundföretagen i för, under och efterarbetet.

Ett antal verktyg och användbara idéer som direkt kan börja användas och sedermera förfinas i att utveckla hela motorfordonsaffären. Utifrån dessa fundamentala kunskaper ger vi oss också in på att spana mot en kommande framtid med utgångspunkt i analyser av bilindustrin idag och imorgon. Allt med syftet att skapa ett intuitivt risktänkande i deltagarna och då i första hand med tanke på alla stora förändringar vad gäller teknik, finansiering och infrastruktur som är under uppsegling.

Programmet leds av seniora specialister från försäkringsbranschen som kompletteras med fordonsanalytiker och andra experter.

Innehåll
• Motorfordonsaffären
• Fordonsklasser och premieunderlag
• Underwritingprocessen
• Prissättningsproblematik
• Premieberäkning
• Kundkategorisering
• Riskanalys
• Skadeutveckling och statistik
• Affärsmässig motorfordonsaffär
• Teknikutvecklingen – lagstiftning och skadekostnad
• Framtida utmaningar
• Intuitiv riskanalys

För vem

Programmet vänder sig till alla som arbetar med affären motorfordonsförsäkring i någon form. Underwriters, risk managers, försäkringssäljare, förmedlare, produktutvecklare, skadereglerare, försäkringschefer, försäkringsupphandlare, bilgeneralagenter, finansieringsansvariga, assistenter med flera. Du bör ha grundläggande kunskaper i motorfordonsförsäkring med tillhörande ämneskompetens och arbetat ett par år med detta för att kunna delta på bästa sätt.

Mål och resultat

Programmet ger dig fördjupande kunskaper att driva och utveckla motorfordonsaffären på försäkrings- och finansföretag. Allt från omfattande förståelse för prissättningsproblematik och fordonsklassificering till färdigheter i premieberäkning och praktisk riskanalys av de viktigaste kundföretagen ger dig viktiga kunskaper att utveckla den egna och kundernas fordonsaffär. Vidare får du aktuella analyser av fordonsindustrin och vad vi kan förvänta oss för utveckling de kommande åren och vad det i så fall kan innebära för finans- och försäkringsbranschen ur aspekter som nytänkande kring försäkrings/finansieringslösningar, teknikutvecklingens betydelse för affären och svårigheter kring att göra relevanta riskanalyser.

Fakta:

Aktuella programstarter:

11-12 februari 2021
Ort:
Stockholm
Datum:
11 - 12 februari 2021
Språk:
Svenska
Pris:
17 000 SEK (Ex moms)

i Vill du prata med någon om utbildningen? Klicka här!

Marcus Feldt – SSE Executive Education

Kontakta mig

Marcus Feldt

Specialized Client Director

Tel: +46 8 586 175 13

marcus.feldt@exedsse.se