Beskrivning

Kunskapstestet är avsedd att utgöra bevisunderlag för att medarbetare som direkt är involverade i försäkringsdistributionen har den kunskap som krävs eller som underlag till handlingsplan för att sådan kunskap ska uppnås enligt FFFS2018:10 4 kap 4-6§. Kunskapstestet utgår från ramverket för IFUs LIV diplom 2019 och kunskapsnivån som är fastställd där. Kunskapstestet omfattar ett större antal flervalsfrågor inom diplomämnena Juridik, Beskattning, Socialförsäkring, Företagsrådgivning och Ekonomi. Kunskapstestet är både en diagnos och en möjlighet till verifikation av befintliga kunskaper enligt IFUs kriterier för att vara en fullvärdig försäkringsdistributör.

Efter genomfört och godkänt test utfärdas intyg att man besitter kunskaper motsvarande IFUs LIV diplom 2019. Förslag till handlingsplan lämnas på begäran vid ej godkänt test.

Löpande antagning. Lanseras i mars 2019

För vem

Försäkringsdistributörer

Fakta:

Ort:
Onlinetest
Pris:
10 000 SEK (Ex moms)
Upphandlas med fördel till flera personer eller hela företag

i Vill du prata med någon om utbildningen? Klicka här!

Kontakta mig

Annmari Hägg Håkansta

Specialized Client Director

Tel: +46 8 586 175 18

Annmari.hakansta@exedsse.se

Marcus Feldt – SSE Executive Education

Kontakta mig

Marcus Feldt

Specialized Client Director

Tel: +46 8 586 175 13

marcus.feldt@exedsse.se