Beskrivning

Invaliditetsskadeutbildningen fungerar som vidareutbildning för akutskadereglerare. Troligen har du arbetat minst ett år med akutskador och även börjat reglera skador där den medicinska invaliditeten bedöms överstiga 9 % med beräkning av inkomstförluster.

Utbildningen genomförs vanligen i mindre grupper vilket ger goda förutsättningar för dialog och erfarenhetsutbyte med såväl föreläsare som övriga deltagare. Den omfattar totalt fem dagar i sal, delat på två tillfällen, och avslutas med en tentamen.

Utbildningen är uppbyggd av följande delmoment:

• Ideell ersättning
• Medicinsk bedömning
• Inkomstförlust
• Pensionsförlust
• Underhåll
• Kostnader
• Praktisk reglering

Invaliditetsskaderegleringsutbildningen är en delkurs i Diplomutbildningen för invaliditetskadereglerare. Utbildningen kompletteras med seminariet ”Nämnds PM skrivning”.

För vem

Personskadereglerare, skadechefer, advokater

Mål och resultat

Efter genomgången utbildning ska deltagaren kunna reglera i princip alla typer av förekommande personskador överstigande 10% invaliditet enligt såväl det gamla som nya systemet.

Fakta:

Aktuella programstarter:

Totalt 5,5 lärarledda dagar: salsdagar 6-8 okt samt 21-22/10, webinar fm 26 okt
Ort:
Centrala Stockholm + live online
Datum:
06 - 26 oktober 2021
Språk:
Svenska
Pris:
45 000 SEK (Ex moms)

i Vill du prata med någon om utbildningen? Klicka här!

Kontakta mig

Maria Enger

Specialized Client Director

Tel: +46 8 586 17 545

maria.enger@exedsse.se

Marcus Feldt – SSE Executive Education

Kontakta mig

Marcus Feldt

Specialized Client Director

Tel: +46 8 586 175 13

marcus.feldt@exedsse.se