Beskrivning

Utbildningen avser personskadereglering och fungerar som vidareutbildning för dig som har gått IFUs diplomutbildning i invaliditetsskadereglering eller har motsvarande kompetens. Du bör ha reglerat skador med beräkning av inkomstförluster. Du har antingen redan börjat arbeta med inkomstförluster för egna företagare eller har som mål att göra det.

Utbildningen genomförs i form av föreläsning och praktiskt arbete med olika exempel, t ex hur ägare av taxirörelse kompenseras vid personskada, så att du som deltagare får redskap för den praktiska skaderegleringen.

Utbildningen är uppbyggd av följande delmoment:
– Företagande och olika företagsformer. Läsa resultat och balansräkning.
– Olika ersättningsmodeller under den initiala sjukskrivningen såsom att betala ersättare eller fasta kostnader.
– Metoder för att beräkna inkomstunderlag samt förlust för enskilda näringsidkare vid bestående arbetsoförmåga.
– Metoder för att beräkna inkomstunderlag för ägare av aktiebolag vid bestående arbetsoförmåga
– Att skriva promemorior till nämnd avseende egna företagare.

(För dig som saknar tidigare kunskap i företagsekonomi och/eller vill ha en mer omfattande genomgång i detta rekommenderar vi även tredagarsutbildningen ”Redovisning och finansiell analys”. Denna kurs ger dig gedigen ekonomisk kunskap i att förstå externredovisningens rapporter och företagens viktigaste nyckeltal ur ett analyserande perspektiv med syftet kunna bedöma kundföretagets ekonomiska situation. Undervisningen leds av fakultet från Handelshögskolan i Stockholm och baseras på praktiska exempel med kopplingar till verkliga årsredovisningar från olika typer av företag.)

För vem

Personskadereglerare, skadechefer, advokater och ombud.

Mål och resultat

Efter aktivt deltagande under de två utbildningsdagarna har du redskap för att praktiskt reglera inkomstförluster för egna företagare och får ett utbildningsintyg.

Fakta:

Aktuella programstarter:

21-22 september
Ort:
Stockholm
Datum:
21 - 22 september 2022
Språk:
Svenska
Pris:
16 000 SEK (Ex moms)

i Vill du prata med någon om utbildningen? Klicka här!

Kontakta mig

Maria Enger

Specialized Client Director

Tel: +46 8 586 17 545

maria.enger@exedsse.se