Beskrivning

Fokus för dagen ligger på det kommande regelverkets praktiska betydelse och vad det i förlängningen betyder för försäkringsföretagets affärskritiska funktioner. Utbildningen leds av seniorkonsult Daniel Eriksson som dagligen arbetar med implementering av IDD och frågeställningar kopplade till detta. Med andra ord ett ypperligt tillfälle att diskutera och ställa de frågor du behöver.

Urval från innehållet:

– Försäkringsdistributionsdirektivets (IDD) påverkan på försäkringsförmedlare och försäkringsbolagens krav på bolagsstyrning
– Tillstånd för försäkringsdistribution
– Hantering av intressekonflikter
– Tredjepartsersättningar och affärsmodeller
– Kundinformationens utformning
– Produktstyrning, målgruppsdefinition och distributionsstrategi
– Krav på kompetens hos medarbetare och ledning
– Korsförsäljning och marknadsföring
– Sanktioner och ingripanden från Finansinspektionen

Lagen trädde ikraft den 1 oktober 2018. Både lagstiftningen och föreskrifterna kommer att belysas ingående.

För vem

Dagen är utformad för chefer och nyckelfunktioner som t ex; ledning, styrelse, compliance, HR- ,it-, affärs- och distributionsansvariga.

Mål och resultat

Syfte med dagen är att du ska ha fått en god överblick över regelverket och vad som krävs av dig och din organisation för att efterleva det.

i Vill du prata med någon om utbildningen? Klicka här!

Kontakta mig

Maria Enger

Specialized Client Director

Tel: +46 8 586 17 545

maria.enger@exedsse.se

Marcus Feldt – SSE Executive Education

Kontakta mig

Marcus Feldt

Specialized Client Director

Tel: +46 8 586 175 13

marcus.feldt@exedsse.se