Beskrivning

I detta utbildningsupplägg går vi in på aktuariella (försäkringstekniska) frågeställningar i försäkringsföretag ur ett mångfacetterat perspektiv. Målet med utbildningen är dels att skapa förståelse för aktuariens arbete ur ett samarbetsperspektiv mellan olika avdelningar i ett försäkringsföretag, dels få direkt fördjupande kunskaper i försäkringsteknik på en principiell nivå, där försäkringsmatematik och portföljanalys illustreras. Vi kommer att arbeta med att medvetandegöra viktiga definitioner och begrepp för deltagarna, där också flera beräkningsövningar och modelleringar kommer att göras utan att vittgående kunskaper i matematik förutsätts. Bland annat kommer ett avsnitt att handla om fundamenten i premiesättningen, där deltagarna själva får göra beräkningar enligt givna modeller och innefattar också referensmaterial om de viktigaste begreppen.

Utbildningen är ett viktigt fundament för personer som vill driva sin egen utveckling och vara relevant på en framtida försäkringsmarknad – nyckelkunskap.

För vem

Utbildningen lämpar sig väl för personer som arbetar med försäkringsföretagets affärsutveckling, riskhantering och styrning/ledning i någon form.

Fakta:

Aktuella programstarter:

1-2 oktober
Ort:
Stockholm
Datum:
01 - 02 oktober 2019
Språk:
Svenska
Pris:
17 000 SEK (Ex moms)

i Vill du prata med någon om utbildningen? Klicka här!

Marcus Feldt – SSE Executive Education

Kontakta mig

Marcus Feldt

Specialized Client Director

Tel: +46 8 586 175 13

marcus.feldt@exedsse.se