Beskrivning

Denna utbildning behandlar aktuariella (försäkringstekniska) frågeställningar i försäkringsföretag med huvudfokus på premiesättning. Målsättningen med programmet är dels att skapa förståelse för aktuariens arbete, dels få direkt fördjupande kunskaper i försäkringsteknik på en principiell nivå, där försäkringsmatematik och portföljanalys illustreras. Vi kommer att arbeta med att medvetandegöra viktiga definitioner och begrepp där beräkningsövningar och modelleringar kommer att göras utan att vittgående kunskaper i matematik förutsätts. Ett av huvudavsnitten handlar om fundamenten i premiesättningen, där vi arbetar i olika casestudier för att öka förståelsen för det försäkringstekniska arbetet runt prissättningen.

Innehåll
Riskanalys kopplat till premiesättning
Försäkringsteknik – bas
Prissättning – bas
Prissättning sällanskador
Prissättning frekvensskador
Prissättning återförsäkring
Produktuppföljning
Samarbetet med aktuarie

För vem

Programmet har utformats för att deltagare från olika områden skall få nya kunskaper och insikter om hur den försäkringstekniska begreppsapparaten fungerar i praktiken och vänder sig till produktutvecklare, ekonomer, aktuarier, underwriters, skadereglerare, risk managers, revisorer, med flera. Programmet passar även ypperligt för försäkringsdistributörer som behöver uppfylla IDD kravet om 15 timmars vidareutbildning varje år.

Mål och resultat

Målsättningen med utbildningen är att förbättra deltagarnas arbete med aktuariefunktionen och ge ökad förståelse för premiesättning, kunna delta i diskussioner om premiesättning och riskanalyser samt kunna hantera och ansvara för interna premiesättningsmodeller.

i Vill du prata med någon om utbildningen? Klicka här!

Marcus Feldt – SSE Executive Education

Kontakta mig

Marcus Feldt

Specialized Client Director

Tel: +46 8 586 175 13

marcus.feldt@exedsse.se