Beskrivning

I rollen som försäkringschef måste du verka för nöjda kunderna och lönsamma affärer genom att kunna engagera, motivera och ge rätt förutsättningar till dina medarbetare.

Som ett stöd i ditt arbete har IFU satt ihop utbildningen Försäkringschefen – en komprimerad, högkvalitativ utbildning som genomförs helt online med tre relevanta utbildningsmoduler som både främjar din egen kunskapsutveckling men som också främjar hur du kan coacha och motivera dina medarbetare på ett bra sätt. Våra utvalda ämnesområden är:

Försäkringsmarknaden – nuläge och utveckling

Här belyses intressanta aspekter av branschens utveckling från olika perspektiv. Nyheter, utmaningar och utveckling av branschen samt ett speciellt fokus på regelverken som styr marknaden samt innovation i försäkringsmarknaden
Studietid: 4 timmar

Försäkringsekonomi – basen i din verksamhet

Denna utbildningsmodul ger en god baskunskap om försäkringsföretagens finansiella styrning och rapportering. Du lär dig hur du ska tolka den information som är grundläggande för dig som försäkringsdistributör och kommer självständigt att kunna uttala dig om den finansiella stabiliteten bakom försäkringsprodukterna som finns i din portfölj.
Studietid: 2 timmar

Försäkringsaffären – främja lönsamma affärer, nöjda kunder och stolta medarbetare

Förstår er kund det verkliga värdet av försäkringen som han/hon köper? Förstår ni som tillhandahåller försäkringen helt och fullt vilket värde ni erbjuder och kan ni förmedla det till kunden på ett pedagogiskt och förtroendeskapande sätt?
Varför är försäkring inte bara ett nödvändigt ont, utan något kritiskt för företag, privatpersoner och framför allt samhällsutvecklingen? Svaret är förmodligen inte det du förväntar dig

Fler vanliga missförstånd i kunddialoger har sin grund i att försäkring skiljer sig från ”vanliga” produkter. Dessa missförstånd undviks genom att djupdyka i följande områden:
• Värdet av försäkring
• Varför riskselektion är viktigt
• Hur ett försäkringspris är uppbyggt
• Hur skadehistorik kan användas
• Tankefällor och beslutsfattande
Studietid: 5 timmar

Pedagogiken är uppbyggd av lektionsfilmer, visst inläsnings- och referensmaterial, quizfrågor och övningsuppgifter. Total studietid bedöms till ca 11 timmar och du väljer själv när du lägger tid på utbildningen och du har tillgång till den under en månads tid. Efter fullföljd utbildning erhålls utbildningsintyg.

För vem

Utbildningen riktar sig till chefer i försäkringsbranschen oavsett affärsenhet

Mål och resultat

Utbildningen främjar arbetet med lönsamma och hållbara försäkringsaffärer, nöjda kunder och stolta medarbetare. Du får inspiration och verktyg till att utveckla din egna verksamhet.

i Vill du prata med någon om utbildningen? Klicka här!

Kontakta mig

Maria Enger

Specialized Client Director

Tel: +46 8 586 17 545

maria.enger@exedsse.se