Beskrivning

Kursen är en ren onlinelearning utbildning och behandlar lagstiftning som berör försäkringsförmedlare. I första hand lagen om försäkringsförmedling, avtalsrätt, mellanmansrätt och fullmaktslära. Etik inom förmedlaryrket och Finansinspektionens roll och funktion på området behandlas också.

Kurslitteratur ingår.
Kursen avslutas med en kunskapstest.

OBS! Kontinuerlig antagning och kontinuerlig start

Pris: 3 400 SEK, exklusive moms

För vem

För blivande försäkringsförmedlare

i Vill du prata med någon om utbildningen? Klicka här!

Kontakta mig

Annmari Hägg Håkansta

Specialized Client Director

Tel: +46 8 586 175 18

Annmari.hakansta@exedsse.se

Ylva Wallin – SSE Executive Education

Kontakta mig

Ylva Wallin

Program Manager

Tel: +46 8 586 175 93

ylva.wallin@exedsse.se