Beskrivning

Utbildningen riktar sig till den som tidigare gått ”Sak Diplomet” eller som tillskansat sig kunskapen på annat sätt samt har arbetat i branschen några år. Deltagarna kommer att få möjlighet att fördjupa sig i några av de vanligaste frågeställningarna som professionella försäkringsrådgivare ställs inför. Efter utbildningen och nätverkandet ska deltagaren ha fått tillgång till nya verktyg för att erbjuda kunderna en bättre och mer värdefull rådgivning.
Under kursdagarna kommer deltagarna att få möjlighet att utveckla sina färdigheter främst inom Ansvar och Egendom/Avbrott, men beroende på deltagarnas erfarenheter och våra gemensamma diskussioner kommer vi även att beröra andra försäkringskategorier. Fokus kommer att vara på aktuella ämnesområden kompletterat med exempel från verkligheten där vi avslutar dagarna med en examinerande gruppövning i sal som också fungerar som godkänt ÅKU test motsvarande 15 timmars utbildning för utbildningsåret 2022 enligt LFD. Inga övriga tester eller certifieringar kommer således behövas för dig under året och intyg delas ut direkt på plats.

Programmet leds av Carl-Johan Nilsson och Martin Hagenström.

Innehåll
• Riskbedömning
• Fokus Ansvarsförsäkring
• Fokus Egendomsförsäkring
• Fokus Specialfrågor

För vem

Tidigare deltagare på IFUs Företagsdiplom eller erfarna rådgivare som tillskansat sig motsvarande kunskaper på annat sätt.

Fakta:

Aktuella programstarter:

22-23 mars
Ort:
Stockholm
Datum:
22 - 23 mars 2023
Pris:
19 900 SEK (Ex moms)

i Vill du prata med någon om utbildningen? Klicka här!

Marcus Feldt – SSE Executive Education

Kontakta mig

Marcus Feldt

Specialized Client Director

Tel: +46 8 586 175 13

marcus.feldt@exedsse.se