Beskrivning

I detta nya fördjupningsprogram studerar vi det enskilt viktigaste beslutet för ett kapitalförvaltningsuppdrag – hur det förvaltade kapitalet ska fördelas mellan olika tillgångsklasser och marknader.

Programmets fokusfrågor:

• Vilka egenskaper har olika tillgångsklasser?
• Vilken roll har alternativa och ”nya” tillgångsklasser i portföljvalet?
• Hur prognosticerar man långsiktiga avkastningar och risker?
• Hur påverkar dagens låga ränteläge de långsiktiga prognoserna?
• Hur använder man portföljvalsmodeller i den strategiska allokeringen?
• Är det motiverat med en hög andel svenska tillgångar för en svensk förvaltare?
• Vilken betydelse har likviditetsrisker på kort och lång sikt?
• Vilken betydelse har placeringshorisonten för referensportföljen?
• Vad kan en förvaltare lära sig av den s.k. ”endowmentmodellen”?

Programmet leds av Magnus Dahlquist, professor i finansiell ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm.

För mer programinformation vänligen ladda ned broschyr (ovan).

För vem

Programmet riktar sig främst till dig som är involverad i arbetet med den långsiktiga referensportföljen i någon funktion. Du sitter förmodligen i ett placeringsråd och tar fram förslag om allokeringsintervall för en sådan portfölj eller sitter i en styrelse och fattar beslut i kapitalförvaltningsfrågor baserade på underlag som beretts för dig. Läs gärna mer om vårt specialistområde Finance.

Mål och resultat

Pedagogiken består av föreläsningar, konkreta praktikfallsdiskussioner och övningar som illustrerar effekterna olika allokeringsval.

Fakta:

Aktuella programstarter:

7-9 november
Ort:
Stockholm
Datum:
07 - 09 november 2017
Språk:
Svenska
Pris:
33 000 SEK (Ex moms)

i Vill du prata med någon om utbildningen? Klicka här!

maria_enger_webb

Kontakta mig

Maria Enger

Specialized Client Director

Tel: +46 8 586 17 545

maria.enger@exedsse.se

johan-nordlund

Kontakta mig

Johan Nordlund

Specialized Client Director & Program Director

Tel: +46 70 812 42 44

johan.nordlund@exedsse.se